Map of Tra Vinh city - Tra Vinh

Bản đồ TP Trà Vinh – Trà Vinh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 4/3/2010 Diện tích: 68,03 km² Dân số: 112.584 người (2019) Mật độ: 1.655 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 842.0 Biển số: 84-B1-C1 Website: tptv.travinh.gov.vn Bản đồ hành chính TP Trà Vinh – Trà Vinh Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Duyen Hai town - Tra Vinh

Bản đồ Thị xã Duyên Hải – Trà Vinh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 15/5/2015 Diện tích: 175,07 km² Dân số: 47.753 người (2019) Mật độ: 273 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 851.0 Biển số: 84-F1 Website: txdh.travinh.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Duyên Hải – Trà Vinh Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Cang Long district - Tra Vinh

Bản đồ huyện Càng Long – Trà Vinh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1917 Diện tích: 300,09 km² Dân số: 287.955 người (2019) Mật độ: 960 người/km² Dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa, Chăm Mã hành chính: 844.0 Biển số: 84-L1 Website: canglong.travinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Càng Long – Trà Vinh Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Cau Ke district - Tra Vinh

Bản đồ huyện Cầu Kè – Trà Vinh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1913 Diện tích: 245 km² Dân số: 111.964 người (2019) Mật độ: 457 người/km² Dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa Biển số: 84-K1 Website: cauke.travinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Cầu Kè – Trà Vinh Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện … Đọc tiếp

Map of Tieu Can district - Tra Vinh

Bản đồ huyện Tiểu Cần – Trà Vinh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1/1/1928 Diện tích: 227,22 km² Dân số: 112.363 người (2017) Mật độ: 495 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 84-H1 Website: tieucan.travinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tiểu Cần – Trà Vinh Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện … Đọc tiếp

Map of Chau Thanh district - Tra Vinh

Bản đồ huyện Châu Thành – Trà Vinh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1917 Diện tích: 348 km² Dân số: 148.000 người (2017) Mật độ: 425 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 842.0 Biển số: 84-D1 Website: chauthanh.travinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Châu Thành – Trà Vinh Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Cau Ngang district - Tra Vinh

Bản đồ huyện Cầu Ngang – Trà Vinh

Cầu Ngang là huyện nằm ở phía đông tỉnh Trà Vinh, phía đông là cửa Cung Hầu nơi con sông Cổ Chiên đổ ra, phía nam là huyện Duyên Hải và Trà Cú. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1928 Diện tích: 325 km² Dân số: 132.514 người Mật … Đọc tiếp

Map of Tra Cu district - Tra Vinh

Bản đồ huyện Trà Cú – Trà Vinh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Diện tích: 312,43 km² Dân số: 167.637 người (2015) Mật độ: 537 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 84-G1 Website: tracu.travinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Trà Cú – Trà Vinh Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Trà Cú – … Đọc tiếp

Map of Duyen Hai district - Tra Vinh

Bản đồ huyện Duyên Hải – Trà Vinh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1981 Diện tích: 300,47 km² Dân số: 94.925 người (2015) Mật độ: 316 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 850.0 Biển số: 84-M1 Website: duyenhai.travinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Duyên Hải – Trà Vinh Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái