Tranh cãi cách tính diện tích căn hộ vì có quá nhiều văn bản?

Nghị định 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 16 của Bộ Xây dựng quy định cách tính diện tích căn hộ, kèm theo đó là hàng loạt các văn bản khác. Tuy vậy, chủ đầu tư và người mua nhà vẫn không tìm được tiếng nói chung… Mỗi người một cách tính Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định … Đọc tiếp

Ý kiến trái chiều về cách tính diện tích căn hộ theo tim tường

Bộ Xây dựng khẳng định cách tính này không mang tính bắt buộc và không trái Luật Nhà ở. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu của Quốc hội lại cho rằng việc đưa nội dung như vậy vào Thông tư có thể gây thiệt thòi cho người mua. Nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban Pháp … Đọc tiếp