Map of Na Hang district - Tuyen Quang

Bản đồ huyện Na Hang – Tuyên Quang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 2011: chia tách Diện tích: 865,50 km² Dân số: 41.868 người (2011) Mật độ: 48 người/km² Dân tộc: Tày, Dao, Kinh, H’Mông Biển số: 22-N1 Website: nahang.tuyenquang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Na Hang – Tuyên Quang Bạn có thể nhấn vào để xem bản … Đọc tiếp

Map of Chiem Hoa district - Tuyen Quang

Bản đồ huyện Chiêm Hóa – Tuyên Quang

Chiêm Hóa là một huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang. Bản đồ hành chính huyện Chiêm Hóa – Tuyên Quang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Chiêm Hóa – Tuyên Quang Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho … Đọc tiếp

Map of Ham Yen district - Tuyen Quang

Bản đồ huyện Hàm Yên – Tuyên Quang

Bản đồ hành chính huyện Hàm Yên – Tuyên Quang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Hàm Yên – Tuyên Quang Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Yen Son district - Tuyen Quang

Bản đồ huyện Yên Sơn – Tuyên Quang

Yên Sơn là một huyện nằm ở phía nam tỉnh Tuyên Quang. Bản đồ hành chính huyện Yên Sơn – Tuyên Quang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Yên Sơn – Tuyên Quang Nhằm cung cấp file bản đồ chất … Đọc tiếp

Map of Son Duong district - Tuyen Quang

Bản đồ huyện Sơn Dương – Tuyên Quang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 790,62 km² Dân số: 182.030 người (2018) Mật độ: 230 người/km² Biển số: 22-S1-S2 Website: sonduong.tuyenquang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Sơn Dương – Tuyên Quang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Lam Binh district - Tuyen Quang

Bản đồ huyện Lâm Bình – Tuyên Quang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 2011 Diện tích: 781,52 km² Dân số: 31.468 người (2013) Mật độ: 40 người/km² Dân tộc: Tày, Dao, Kinh, H’Mông, Pà Thẻn Mã hành chính: 71.0 Website: lambinh.tuyenquang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Lâm Bình – Tuyên Quang Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Tuyen Quang city - Tuyen Quang

Bản đồ TP Tuyên Quang – Tuyên Quang

Thành phố Tuyên Quang là tỉnh lỵ của tỉnh Tuyên Quang, trung tâm văn hóa – kinh tế – chính trị của tỉnh Tuyên Quang. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 2010 Diện tích: 184,38 km² Dân số: 232.230 người (2019) Mật độ: 1.260 người/km² Biển số: 22-B1-B2 Website: thanhpho.tuyenquang.gov.vn Bản … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái