Bản đồ nước Mỹ (Hoa Kỳ)

Sơ lược về Hoa Kỳ: Quốc kỳ: Châu lục: Châu Mỹ Khu vực: Bắc Mỹ Mã vùng: 1 Thủ đô: Washington, D.C. Quốc khánh: 4 tháng 7 Diện tích: 9,833,517 km² (Nguồn: WorldAtlas) Dân số: 329.064.917 người (2019) GDP: 21.427,7 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 GDP đầu người: $65,118.36 Tiền tệ: US … Đọc tiếp