Map of Vinh Long city - Vinh Long

Bản đồ TP Vĩnh Long – Vĩnh Long

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 10/4/2009 Diện tích: 47,82 km² Dân số: 113.870 người (2019) Mật độ: 2.381 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 855.0 Biển số: 64-B1-B2-C1 Website: vinhlongcity.gov.vn Bản đồ hành chính TP Vĩnh Long – Vĩnh Long Tổng … Đọc tiếp

Map of Binh Minh town - Vinh Long

Bản đồ Thị xã Bình Minh – Vĩnh Long

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 28/12/2012 Diện tích: 93,63 km² Dân số: 104.317 người (2019) Mật độ: 1.114 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer, Chăm Mã hành chính: 861.0 Biển số: 64-H1 XXX.XX Bản đồ hành chính thị xã Bình Minh – Vĩnh Long Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Long Ho district - Vinh Long

Bản đồ huyện Long Hồ – Vĩnh Long

Long Hồ là một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Là huyện nằm ven thành phố Vĩnh Long, định hướng phát triển của Long Hồ là trở thành khu, cụm công nghiệp – thương mại dịch vụ vệ tinh của thành phố. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: … Đọc tiếp

Map of Mang Thit district - Vinh Long

Bản đồ huyện Mang Thít – Vĩnh Long

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 29/9/1981 Diện tích: 160 km² Dân số: 99.201 người (2009) Mật độ: 620 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 858.0 Biển số: 64-G1 XXX.XX Website: mangthit.vinhlong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Mang Thít – Vĩnh Long Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of  Vung Liem district - Vinh Long

Bản đồ huyện Vũng Liêm – Vĩnh Long

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Diện tích: 309,60 km² Dân số: 162.058 người (2018) Mật độ: 523 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 859.0 Biển số: 64-D1 Bản đồ hành chính huyện Vũng Liêm – Vĩnh Long Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Vũng … Đọc tiếp

Map of Tam Binh district - Vinh Long

Bản đồ huyện Tam Bình – Vĩnh Long

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1916 Diện tích: 290,65 km² Dân số: 156.574 người (2018) Mật độ: 539 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 860.0 Biển số: 64-E1 Bản đồ hành chính huyện Tam Bình – Vĩnh Long Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Tra On district - Vinh Long

Bản đồ huyện Trà Ôn – Vĩnh Long

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 29/9/1981 Diện tích: 267,14 km² Dân số: 137.117 người (2018) Mật độ: 513 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 862.0 Biển số: 64-F1 Bản đồ hành chính huyện Trà Ôn – Vĩnh Long Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Binh Tan district - Vinh Long

Bản đồ huyện Bình Tân – Vĩnh Long

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 2007 Diện tích: 152,89 km² Dân số: 95.709 người (2019) Mật độ: 626 người/km² Mã hành chính: 863.0 Biển số: 64-K1 Bản đồ hành chính huyện Bình Tân – Vĩnh Long Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bình Tân – … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái