Map of Tam Ky city - Quang Nam

Bản đồ TP Tam Kỳ – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 3/12/1983: thành lập thị xã Tam Kỳ29/9/2006: thành lập thành phố Tam Kỳ Diện tích: 100,26 km² Dân số: 122.374 người (2019) Mật độ: 1.221 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Mã hành chính: 502.0 Biển số: 92-B1 Website: tamky.quangnam.gov.vn Bản … Đọc tiếp

Map of Nong Son district - Quang Nam

Bản đồ huyện Nông Sơn – Quảng Nam

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 8/4/2008 Diện tích: 455,92 km² Dân số: 26.678 người (2019) Mật độ: 59 người/km² Mã hành chính: 519.0 Biển số: 92-Y1 Website: nongson.quangnam.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nông Sơn – Quảng Nam Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Ha Long city - Quang Ninh

Bản đồ TP Hạ Long – Quảng Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1993 Diện tích: 1.119,12 km² Dân số: 322.710 người (2019) Mật độ: 288 người/km² Dân tộc: Kinh, Sán Dìu, Hoa, Tày, Nùng, Hán, Dao, Thổ, Mường, Vân Kiều, Cao Lan… Mã hành chính: 193.0 Biển số: 14-B1-B4 Website: halongcity.gov.vn Bản đồ hành chính TP Hạ … Đọc tiếp

Map of Vinh Linh district - Quang Tri

Bản đồ huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị

Thông tin tổng quan: Vùng: Bắc Trung Bộ Thành lập: 1990 Diện tích: 620km² Dân số: 87.451 người (2019) Mật độ: 141 người/km² Dân tộc: Kinh, Bru – Vân Kiều,… Biển số: 74-L1 Website: vinhlinh.quangtri.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Tran De district - Soc Trang

Bản đồ huyện Trần Đề – Sóc Trăng

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 2009 Diện tích: 377,98 km² Dân số: 134.409 người (2016) Mật độ: 356 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 83-P1-P2-P3-P4-Y1 Website: trande.soctrang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Trần Đề – Sóc Trăng Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Tan Bien district - Tay Ninh

Bản đồ huyện Tân Biên – Tây Ninh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 7/2/1960 Diện tích: 861 km² Dân số: 99.115 người (2017) Mật độ: 115 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer, Thái Mã hành chính: 705.0 Biển số: 70-H1 Website: tanbien.tayninh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tân Biên – Tây Ninh Bạn có thể nhấn vào để … Đọc tiếp

Map of Thai Nguyen city - Thai Nguyen

Bản đồ TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1962 Diện tích: 222,93 km² Dân số: 340.403 người (2019) Mật độ: 1.527 người/km² Dân tộc: Kinh, Tày, Nùng… Mã hành chính: 164.0 Biển số: 20-B1-B2 Bản đồ hành chính TP Thái Nguyên – Thái Nguyên Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Lang Chanh district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Lang Chánh – Thanh Hóa

Bản đồ hành chính huyện Lang Chánh – Thanh Hóa Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Lang Chánh – Thanh Hóa Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Nong Cong district - Thanh Hoa

Bản đồ huyện Nông Cống – Thanh Hóa

Nông Cống là một huyện đồng bằng ở phía Nam tỉnh Thanh Hóa. * Huyện Nông Cống có diện tích 292,5 km². * Địa hình huyện chủ yếu là đồng bằng, đồi chiếm 37% diện tích. * Có Sông Yên (Sông Chuối) chảy qua huyện. Bản đồ hành chính huyện Nông Cống – Thanh Hóa … Đọc tiếp

Map of Tan Phuoc district - Tien Giang

Bản đồ huyện Tân Phước – Tiền Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1994 Diện tích: 333,21 km² Dân số: 63.032 người (2018) Mật độ: 189 người/km² Biển số: 63-B8 Website: tanphuoc.tiengiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tân Phước – Tiền Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Duyen Hai district - Tra Vinh

Bản đồ huyện Duyên Hải – Trà Vinh

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long Thành lập: 1981 Diện tích: 300,47 km² Dân số: 94.925 người (2015) Mật độ: 316 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Mã hành chính: 850.0 Biển số: 84-M1 Website: duyenhai.travinh.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Duyên Hải – Trà Vinh Bạn có thể nhấn vào … Đọc tiếp

Map of Vinh Yen city - Vinh Phuc

Bản đồ TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1899 Diện tích: 50,80 km² Dân số: 114.908 người (2019) Mật độ: 2.262 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Kinh Biển số: 88-B1 Website: vinhyen.vinhphuc.gov.vn Bản đồ hành chính TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái