60 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập thi chứng chỉ môi giới BĐS có đáp án

Bên dưới là tổng hợp 60 câu hỏi để ôn tập trước khi thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại Sở Xây dựng cho các anh chị em muốn thi lấy chứng chỉ này để hành nghề. Chúc các anh chị em thi tốt và gặt hái nhiều thành công.

PHẦN CƠ SỞ

Câu 1: Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng, trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở đó với khách hàng, phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?

 1. Phải giải chấp nhà ở trước khi ký hợp đồng huy động vốn, trừ trường hợp bên mua và ngân hàng đồng ý
 2. Có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán của Sở Xây Dựng
 3. Miễn là khách hàng đồng ý mua, không cần sự đồng ý của ngân hàng
 4. Miễn là ngân hàng chấp thuận cho bên mua nhà khoản tín dụng để mua căn nhà đó
Đáp ánĐáp án: A và B

Câu 2: Tranh chấp về đất đai giữa các bên, trước khi khởi kiện phải:

 1. Hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất
 2. Hòa giải tại UBND cấp huyện nơi có đất
 3. Không bắt buộc phải hòa giải
 4. Do các bên thỏa thuận về việc hòa giải
Đáp ánĐáp án: A

Câu 3: Những giao dịch nào sau đây không phải là giao dịch về nhà ở:

 1. Mua bán
 2. Tặng cho
 3. Xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà ở
 4. Cho thuê
Đáp ánĐáp án: C

Câu 4: Đơn vị chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS:

 1. Cục Phòng, chống rửa tiền- Ngân hàng nhà nước
 2. Bộ Tài chính
 3. Bộ Xây dựng
 4. Bộ Công an
Đáp ánĐáp án: C

Câu 5: Hành vi nào sau đây không bị cấm trong hoạt động kinh doanh BĐS?

 1. Huy động vốn của người mua BĐS khi hội đủ điều kiện
 2. Không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
 3. Không đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật
 4. Cả A, B, C đều sai
Đáp ánĐáp án: A

Câu 6: Phí bảo trì phần sở hữu chung trong chung cư mà khách hàng phải trả được quy định:

 1. 2% giá bán căn hộ
 2. 2% giá trị căn hộ có giá bán cao nhất
 3. 2% giá trị căn hộ hoặc diện tích khác được bán cho khách hàng
 4. 2% giá trị phần sở hữu chung
Đáp ánĐáp án: C

Câu 7: Quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật nước ta thể hiện qua các quyền chủ đạo nào?

 1. Cho tặng, thừa kế, cho thuê, phá dỡ, thuế chấp, để không sử dụng,…
 2. Sử dụng, chiếm hữu và định đoạt
 3. Sử dụng và định đoạt
 4. Khai thác, mua bán, cho tặng, thừa kế, góp vốn và cho mượn…
Đáp ánĐáp án: B

Câu 8: Từ 01/07/2015, thời hạn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam tính từ ngày cấp là:

 1. 50 năm
 2. 60 năm
 3. 70 năm
 4. Tương ứng với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư
Đáp ánĐáp án: D

Câu 9: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở khi

 1. Được phép nhập cảnh vào Việt Nam
 2. Được phép vào Việt Nam với thời gian ít nhất 3 tháng
 3. Được phép vào Việt Nam với thời gian ít nhất 6 tháng
 4. Được phép vào Việt Nam với thời gian ít nhất 12 tháng
Đáp ánĐáp án: A

Câu 10: Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam

 1. Được sở hữu nhà ở tối đa 50 năm
 2. Được sở hữu nhà ở tối đa 50 năm và một lần gia hạn
 3. Chỉ được thuê nhà ở
 4. Được sở hữu nhà ở ổn định lâu dài
Đáp ánĐáp án: D

Câu 11: Thời điểm chuyển quyền sử dụng đất khi giao dịch là

 1. Các bên ký tên tại Phòng Công chứng hoặc UBND cấp xã
 2. Giao dịch được đăng ký tại Văn phòng Đăng ký đất đai
 3. Khi bàn giao đất
 4. Theo thỏa thuận của các bên
Đáp ánĐáp án: B

Câu 12: Vai trò quản lý của Nhà nước có tác động… hoạt động kinh doanh trên thị trường BĐS

 1. quyết định đến sự thúc đẩy phát triển
 2. kìm hãm sự phát triển
 3. không hiệu quả đến sự phát triển
 4. ít đến sự phát triển
Đáp ánĐáp án: A

Câu 13: Phần nào sau đây thuộc sở hữu riêng của người mua căn hộ?

 1. Phần diện tích bên trong căn hộ không bao gồm diện tích xây dựng vách ngăn phòng
 2. Phần diện tích bên trong căn hộ và diện tích hành lang tiếp cận trực tiếp với căn hộ
 3. Phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó
 4. Phần diện tích đậu xe 2 bánh phục vụ cho chủ sở hữu căn hộ
Đáp ánĐáp án: C

Câu 14: Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS khi có đủ điều kiện sau:

 1. Tốt nghiệp THPT trở lên
 2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tốt nghiệp cao đẳng
 3. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản
 4. Cả A, B, C đều sai
Đáp ánĐáp án: A và C

Câu 15: Tính bất động của BĐS có thể hiểu là:

 1. BĐS dù được đem chuyển nhượng, bán nhưng chỉ được quyền sử dụng và khai thác
 2. BĐS dù được đem chuyển nhượng, bán nhưng chỉ được quyền sử dụng và khai thác, không thể chuyển BĐS đến nơi khác
 3. BĐS dù được đem chuyển nhượng, bán nhưng chỉ được quyền sử dụng và khai thác, không thể mua bán được
 4. Cả A, B, C đều sai
Đáp ánĐáp án: B

Câu 16: Chỗ đậu xe ô tô trong các khu nhà chung cư

 1. Có thể được khách hàng mua hoặc thuê mua
 2. Thuộc quyền quản lý sử dụng của chủ đầu tư
 3. Không phân biệt quyền ưu tiên sử dụng giữa cư dân và khách vãng lai
 4. Chỉ được phép sử dụng dành riêng cho các cư dân trong chung cư
Đáp ánĐáp án: A và B

Câu 17: Nhà ở nếu đủ điều kiện theo quy định, chủ sở hữu có thể thế chấp cho tổ chức nào sau đây?

 1. Ngân hàng nhà nước
 2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ
 3. Công ty bảo hiểm
 4. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam
Đáp ánĐáp án: D

Câu 18: Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền:

 1. Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất
 2. Được quyền thực hiện tất cả các giao dịch về quyền sử dụng đất
 3. Được quyền định đoạt tài sản trên đất mà tài sản đó không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước
 4. Chỉ được quyền cho thuê quyền sử dụng đất
Đáp ánĐáp án: C

Câu 19: Nhận xét nào sau đây là sai?

 1. Sàn giao dịch BĐS phải là pháp nhân
 2. Sàn giao dịch BĐS phải có tên, địa chỉ, bảng hiệu và phải thông tin về việc thành lập trên thông tin đại chúng
 3. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh BĐS thành lập sàn giao dịch BĐS thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp
 4. Sàn giao dịch BĐS không phải là pháp nhân
Đáp ánĐáp án: D

Câu 20: BĐS là nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân:

 1. Phải giao dịch qua sàn
 2. Có thể chọn giao dịch qua sàn hoặc chủ sở hữu tự giao dịch
 3. Không được giao dịch qua sàn
 4. Không bắt buộc qua sàn nhưng phải qua công ty môi giới
Đáp ánĐáp án: B

Câu 21: Giai đoạn nào không thuộc giai đoạn thực hiện dự án?

 1. Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất
 2. Giám sát thi công và thực hiện
 3. Vận hành, chạy thử
 4. Bảo hành công trình xây dựng
Đáp ánĐáp án: D

Câu 22: Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung

 1. Tất cả chủ sở hữu phải cùng ký trên hợp đồng mua bán
 2. Có thể ủy quyền cho một chủ sở hữu ký hợp đồng mua bán
 3. Chỉ cần 2/3 chủ sở hữu ký trên hợp đồng mua bán
 4. Chỉ cần một trong các đồng sở hữu đại diện ký hợp đồng mua bán
Đáp ánĐáp án: A và B

Câu 23: Cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa không quá… căn hộ trong một tòa nhà chung cư tại Việt Nam

 1. 10%
 2. 15%
 3. 20%
 4. 30%
Đáp ánĐáp án: D

Câu 24: Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS có thời hạn sử dụng

 1. 02 năm
 2. 03 năm
 3. 04 năm
 4. 05 năm
Đáp ánĐáp án: D

Câu 25: Nội dung của sàn giao dịch BĐS không bao gồm

 1. Mua bán BĐS
 2. Quảng cáo BĐS
 3. Đấu giá BĐS
 4. Công chứng hợp đồng về BĐS
Đáp ánĐáp án: D

Câu 26: Phạm vi kinh doanh dịch vụ BĐS của tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài:

 1. Có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS, tư vấn BĐS, quản lý BĐS
 2. Chỉ có quyền kinh doanh BĐS và tư vấn BĐS
 3. Chỉ có quyền kinh doanh môi giới BĐS
 4. Chỉ có quyền kinh doanh tư vấn và quản lý BĐS
Đáp ánĐáp án: A

Câu 27: Trước khi bàn giao nhà (BĐS hình thành trong tương lai) cho người mua, doanh nghiệp trong nước được lấy tối đa … giá trị hợp đồng

 1. 50%
 2. 70%
 3. 80%
 4. 95%
Đáp ánĐáp án: B

Câu 28: Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

 1. Là trái quy định pháp luật hiện hành
 2. Được thực hiện khi có nhu cầu và thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận
 3. Bên chuyển nhượng hợp đồng phải nộp các loại thuế phí theo quy định
 4. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải nộp các loại thuế phí theo quy định
Đáp ánĐáp án: B và C

Câu 29: Các nội dung nào sau đây bị cấm?

 1. Sử dụng đất không đúng mục đích
 2. Thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất không đăng ký với Nhà nước
 3. Sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất
 4. Sử dụng đất vào mục đích phát triển kết cấu hạ tầng để tăng giá trị đất
Đáp ánĐáp án: A và B

Câu 30: Hợp đồng nào sau đây không phải là hợp đồng kinh doanh BĐS?

 1. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng
 2. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng
 3. Hợp đồng quản lý BĐS
 4. Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
Đáp ánĐáp án: D

PHẦN CHUYÊN MÔN

Câu 1: Nội dung nào sau đây không quy định trong nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

 1. Giá bán BĐS
 2. Thông tin về BĐS
 3. Địa chỉ các bên
 4. Hoa hồng môi giới
Đáp ánĐáp án: D

Câu 2: Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó:

 • Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ
 • Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ
 • Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ

Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau:

 • Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng.
 • Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng.
 • Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.
 • Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.
 • Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.

Người mua sẽ thanh toán trong đợt 5 là:

 1. 214.000.000 VNĐ
 2. 240.000.000 VNĐ
 3. 218.800.000 VNĐ
 4. 264.000.000 VNĐ
Đáp ánĐáp án: D

Câu 3: Khi tư vấn đặc điểm BĐS, người môi giới phải cho khách hàng thấy được:

 1. Uy tín chủ đầu tư
 2. Khả năng tăng giá
 3. Lợi ích của sản phẩm
 4. Tiến độ thi công
Đáp ánĐáp án: C

Câu 4: Vai trò của người môi giới BĐS

 1. Cung cấp thông tin một cách công khai, trung thực cho các chủ thể tham gia giao dịch
 2. Làm cầu nối giữa người mua, người bán & hưởng phí môi giới
 3. Bán sản phẩm theo yêu cầu của chủ đầu tư
 4. Bán sản phẩm theo yêu cầu cảu khách hàng
Đáp ánĐáp án: A và B

Câu 5: Yếu tố môi trường trong phân tích giá trị BĐS bao gồm các nội dung gì?

 1. Môi trường vĩ mô và môi trường vi mô
 2. Môi trường bên trong và bên ngoài
 3. Môi trường sạch sẽ, thoáng mát
 4. Tiếng ồn, không khí, ngập lụt, ánh sáng, mùi,…
Đáp ánĐáp án: D

Câu 6: Trong môi giới BĐS dự án, tiếp nhận sản phẩm là bước đầu tiên để nhân viên kinh doanh có thể

 1. Am hiểu về khách hàng
 2. Am hiểu về sản phẩm
 3. Am hiểu về chủ đầu tư
 4. Am hiểu về đối thủ cạch tranh
Đáp ánĐáp án: B và C

Câu 7: Một danh sách khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm riêng biệt là

 1. Danh sách khách hàng bạn có trong nhiều năm làm việc
 2. Một danh sách mới được thiết lập dựa trên sự phỏng đoán chủ quan của người môi giới
 3. Một danh sách rút gọn sau khi sàng lọc từ danh sách khách hàng tiềm năng bằng điện thoại, thư từ.
 4. Cả A,B,C đều sai
Đáp ánĐáp án: C

Câu 8: Khi tiếp xúc, tư vấn khách hàng, người môi giới không nên:

 1. Nghe điện thoại, trao đổi công việc với nhân viên khác
 2. Ghi chép thông tin
 3. Lắng nghe khách hàng
 4. Quan tâm đến khách hàng
Đáp ánĐáp án: A

Câu 9: Tinh huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó:

 • Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ
 • Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ
 • Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ

Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau:

 • Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng.
 • Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng.
 • Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.
 • Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.
 • Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1 % cho mỗi đợt thanh toán.

Sau khi thanh toán tiền đặt cọc 50.000.000 VNĐ. Người mua sẽ thanh toán trong đợt 1 còn lại là:

 1. 214.000.000 VNĐ
 2. 240.000.000 VNĐ
 3. 218.800.000 VNĐ
 4. 264.000.000 VNĐ
Đáp ánĐáp án: D

Câu 10: Công việc đầu tiên khi người môi giới tìm kiếm khách hàng là phải xác định:

 1. Khách hàng mục tiêu
 2. Nhu cầu khách hàng
 3. Chuẩn bị chu đáo tài liệu bán hàng
 4. Học thuộc sản phẩm
Đáp ánĐáp án: A

Câu 11: Phong cách đàm phán các bên cùng quan tâm đến lợi ích của nhau với tinh thần hợp tác và đều thu được lợi ích là phong cách đàm phán

 1. Thua-thua
 2. Thắng-thua
 3. Thua-thắng
 4. Thắng-thắng
Đáp ánĐáp án: D

Câu 12: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS

 1. Phải thành lập doanh nghiệp
 2. Không phải thành lập doanh nghiệp
 3. Phải thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh
 4. Cả A,B,C đều sai
Đáp ánĐáp án: A

Câu 13: Khi chất lượng sản phẩm như nhau thì phải lấy yếu tố nào để cạnh tranh trên thị trường?

 1. Thông tin
 2. Dịch vụ khách hàng
 3. Sản phẩm
 4. Cả A, B và C đều sai
Đáp ánĐáp án: B

Câu 14: Nội dung dịch vụ môi giới BĐS bao gồm những lĩnh vực sau đây, ngoại trừ:

 1. Môi giới mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS
 2. Hỗ trợ xác định giá BĐS
 3. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến BĐS
 4. Môi giới thành lập tổ chức pháp nhân có liên quan
Đáp ánĐáp án: D

Câu 15: Tinh huống: Người mua đặt cọc 20 triệu đồng để mua căn nhà với giá 400 triệu đồng. Người bán đổi ý không bán.

Giả sử trong hợp đồng đặt cọc không có điều khoản phạt vi phạm, thì người bán phải trả tiền đặt cọc và đền bù tiền thiệt hại cho người mua theo luật, tổng cộng số tiền trả lại cộng với phạt vi phạm :

 1. 40 triệu đồng
 2. 60 triệu đồng
 3. 20 triệu đồng
 4. Không phạt vi phạm
Đáp ánĐáp án: A

Câu 16: Môi giới BĐS là loại hình

 1. Đầu tư trục tiếp BĐS
 2. Kinh doanh BĐS
 3. Kinh doanh dịch vụ BĐS
 4. Cả A,B và C đều sai
Đáp ánĐáp án : C

Câu 17: Bản chất của môi giới BĐS là :

 1. Là một ngành nghề, kinh doanh dịch vụ, hoạt động nhằm thu lợi
 2. Là sự kết nối các bên để thiết lập 1 thương vụ
 3. Là hoạt động không chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước
 4. Là hoạt động không cần phần chứng chỉ hành nghề và giấy phép kinh doanh
Đáp ánĐáp án: A

Câu 18: Để tăng khả năng thành công khi môi giới, người môi giới cần hiểu khách hàng của mình là ai, theo đó, người môi giới cần:

 1. Không để khách hàng nói quá nhiều
 2. Nói thật nhiều về dự án cho khách hàng
 3. Lắng nghe khách hàng nói
 4. Cả A, B và C đều sai
Đáp ánĐáp án: C

Câu 19: Khi “cầu” BĐS tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá bán và tiền thuê BĐS trong ngắn hạn ?

 1. Giá và tiền thuê sẽ giảm
 2. Giá sẽ giảm nhưng tiền thuê sẽ tăng
 3. Giá và tiền thuê sẽ tăng
 4. Giá sẽ tăng nhưng tiền thuê sẽ giảm
Đáp ánĐáp án: C

Câu 20: Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS độc lập

 1. Không cần có chứng chỉ hành nghề BĐS
 2. Không cần đăng ký nộp thuế
 3. Chỉ cần có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS
 4. Phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS và đăng ký nộp thuế
Đáp ánĐáp án: D

Câu 21: Tinh huống : Trong hợp đồng mua bán nhà ở có quy định về đặc điểm chính của nhà ở mua bán như sau:

Diện tích sử dụng căn hộ F là : 55,04 m2 ( được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở). Diện tích này là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ;

Trong trường hợp diện tích thực tế bằng hoặc chênh lệch thấp hơn 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại gía bán căn hộ. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì giá bán của căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ.

Khi bàn giao cho khách hàng căn hộ F có diện tích là 57,7 m2‘ khách hàng được quyền:

 1. Nhận căn hộ và thanh toán theo diện tích thực tế
 2. Từ chối nhận căn hộ và không bị coi là vi phạm các điều kiện bàn giao căn hộ
 3. Nhận căn hộ và thanh toán theo giá bán căn hộ như hợp đồng đã ký
 4. Cả A, B và C đều đúng
Đáp ánĐáp án: A

Câu 22: Chiến lược “Đẩy” áp dụng trong kinh doanh BĐS được hiểu như thế nào?

 1. Tìm cách thu phục khách hàng mua sản phẩm
 2. Tìm cách đẩy sản phẩm đến các nhà phân phối và khách hàng bằng các chương trình khuyến mãi, quà tặng, chiết khấu hoa hồng.
 3. Tìm ra sự nhận biết về thương hiệu và sự hấp dẫn khách hàng bằng sản phẩm khác
 4. Cả A, B, C đều đúng
Đáp ánĐáp án: B

Câu 23: Điểm nào đặc biệt quan trọng đối với việc hoạch địch chiến lược Marketing trong kinh doanh BĐS

 1. Chính sách nhà nước
 2. Nhu cầu khách hàng
 3. Lợi thế cạnh tranh
 4. Nguồn vốn
Đáp ánĐáp án: B

Câu 24: Tinh huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó:

 • Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ
 • Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ
 • Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ

Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau:

 • Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng.
 • Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng.
 • Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.
 • Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.
 • Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1% cho mỗi đợt thanh toán.

Phí bảo trì sẽ được thanh toán trong đợt:

 1. Đợt 1
 2. Đợt 4
 3. Đợt 6
 4. Đợt 7
Đáp ánĐáp án: C

Câu 25: Nguyên tắc của người môi giới muốn phát triển dài hạn

 1. Hướng đến khách hàng
 2. Làm đến đâu hay đến đó
 3. Bằng mọi giá hướng đến thu nhập của bản thân
 4. Cả A, B và C đều sai
Đáp ánĐáp án: A

Câu 26: Tiếp nhận sản phẩm từ Ban Giám đốc Công ty, việc đầu tiên người môi giới cần thực hiện

 1. Phân tích và đánh giá sản phẩm
 2. Lên kế hoạch tìm kiếm nguồn khách
 3. Lên kế hoạch marketing sản phẩm
 4. Phân tích khách hàng
Đáp ánĐáp án: A

Câu 27: Khách hàng mua sản phẩm cho người môi giới là do

 1. Nhân viên tư vấn rõ ràng, phục vụ nhiệt tình, chu đáo
 2. Sản phẩm phù hợp nhu cầu
 3. Được người khác giới thiệu cho người môi giới
 4. Có tiền nhàn rỗi
Đáp ánĐáp án: A và B

Câu 28: Căn hộ C15-7 thuộc khu căn hộ cao cấp tại quận Bình Thạnh; Trước khi ký hợp đồng mua, khách hàng đã đặt cọc 50.000.000 VNĐ và tổng giá trị hợp đồng căn hộ là 1.344.000.000 VNĐ trong đó:

 • Giá trị mua bán căn hộ là: 1.200.000.000 VNĐ
 • Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ
 • Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ

Tiến độ thanh toán được chia thành 07 đợt như sau:

 • Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng sau khi ký hợp đồng.
 • Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua căn hộ và thuế gía trị gia tăng.
 • Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.
 • Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.
 • Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua căn hộ và thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, nếu khách hàng thanh toán đúng thời hạn sẽ được ưu đãi chiết khấu 1% cho mỗi đợt thanh toán.

Đợt 7 khách hàng thanh toán đúng thời hạn quy định trong hợp đồng, khách hàng được ưu đãi chiết khấu, vậy khách hàng thanh toán trong đợt 7 là bao nhiêu?

 1. 61.340.000 VNĐ
 2. 65.340.000 VNĐ
 3. 67.340.000 VNĐ
 4. 66.000.000 VNĐ
Đáp ánĐáp án: B

Câu 29: Tinh huống: Căn nhà giao dịch với giá 500 triệu đồng. Ngân hàng định giá 420 triệu đồng và ngân hàng cho vay 70% giá trị của BĐS, vậy số tiền ngân hàng cho vay là

 1. 216 triệu đồng
 2. 350 triệu đồng
 3. 294 triệu đồng
 4. 420 triệu đồng
Đáp ánĐáp án: C

Câu 30: Tinh huống: Trong hợp đồng mua bán nhà ở có quy định về đặc điểm chính của nhà ở mua bán như sau:

Diện tích sử dụng căn hộ F là: 55,04 m2 (được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật về nhà ở). Diện tích này là tạm tính và có thể tăng lên hoặc giảm đi theo thực tế đo đạc tại thời điểm bàn giao căn hộ. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số tiền mua căn hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế khi bàn giao căn hộ;

Trong trường hợp diện tích thực tế bằng hoặc chênh lệch thấp hơn 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì hai bên không phải điều chỉnh lại gía bán căn hộ. Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt quá 3% so với diện tích ghi trong hợp đồng này thì giá bán của căn hộ sẽ được điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế khi bàn giao căn hộ.

Khi bàn giao cho khách hàng căn hộ F có diện tích là 51,24 m2’ khách hàng được quyền:

 1. Nhận căn hộ và thanh toán theo diện tích thực tế
 2. Nhận căn hộ và thanh toán theo hợp đồng đã ký
 3. Từ chối nhận căn hộ và yêu cầu chủ đầu tư đổi căn hộ khác có diện tích thương lượng
 4. Yêu cầu chủ đầu tư bồi thường giá trị hợp đồng đã thanh toán
Đáp ánĐáp án: A
4.1/5 - (16 bình chọn)

Bài đề xuất

50 câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh bất động sản
Bên dưới là 50 câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh bất động sản. Mời quý anh chị cùng thử sức xem trình độ của mình tới đâu nhé. Có sẵn đáp án bên dưới mỗi câu hỏi để anh chị có thể dễ dàng kiểm tra. Câu 1. Thời hạn giao đất nông nghiệp ... Đọc tiếp
50 câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh bất động sản
30 câu trắc nghiệm quản lý sàn giao dịch BĐS
Trong các bài viết trước, Địa Ốc Thông Thái đã giới thiệu đến các anh chị bộ đề trắc nghiệm kiến thức môi giới bất động sản để anh chị có thể thi lấy chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, để đảm nhiệm những vị trí quản lý cấp cao hơn trong một công ty ... Đọc tiếp
30 câu trắc nghiệm quản lý sàn giao dịch BĐS
Trắc nghiệm kiến thức Bất Động Sản
Thời gian làm bài của anh chị là 10 phút. Hệ thống sẽ tự động chọn ra ngẫu nhiên 20 câu hỏi từ ngân hàng đề thi. Anh chị có thể thử bài test nhiều lần. Mõi lần sẽ ra 1 bộ đề khác nhau. Biết kết quả ngay sau khi làm bài.
Trắc nghiệm kiến thức Bất Động Sản

Bài viết mới

Bản đồ TP Thủ Đức mới nhất 2024
Lấy ý tưởng ban đầu từ việc thành lập một thành phố phía Đông thuộc TP.HCM (giống như phố Đông của Thượng Hải), thành phố Thủ Đức được thành lập vào cuối năm 2020 từ việc sáp nhập 3 quận cũ là Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Tổng diện tích của TP ... Đọc tiếp
Bản đồ TP Thủ Đức mới nhất 2024
Dự án Glory Heights hưởng lợi từ đường Vành Đai 3
Hàng loạt dự án đang được đầu tư xây dựng tạo thành các cụm đô thị vệ tinh sầm uất dọc theo tuyến đường vành đai 3. Trong đó, dự án Glory Heights nằm đối diện trung tâm thương mại, quảng trường và tiếp giáp trực tiếp đường Long Phước, dẫn tới cao tốc Long Thành Dầu Giây. Các dự án này cũng đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất giảm và thời gian thanh toán nhằm hướng tới người mua nhà.
Dự án Glory Heights hưởng lợi từ đường Vành Đai 3
50 câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh bất động sản
Bên dưới là 50 câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh bất động sản. Mời quý anh chị cùng thử sức xem trình độ của mình tới đâu nhé. Có sẵn đáp án bên dưới mỗi câu hỏi để anh chị có thể dễ dàng kiểm tra. Câu 1. Thời hạn giao đất nông nghiệp ... Đọc tiếp
50 câu hỏi trắc nghiệm về kinh doanh bất động sản