Bản đồ Covid 19 – TP.HCM

Thống kê tình hình Covid-19 tại các quận huyện TP.HCM

Bản đồ vùng xanh của từng quận huyện

  • Nguồn dữ liệu: bando.tphcm.gov.vn
  • Các hình ảnh bên dưới được lấy tại ngày 28/8/2021 tại website trên.
  • Nhấn vào link bên dưới mỗi hình ảnh để xem bản đồ vùng xanh, vùng đỏ theo từng tổ dân phố được cập nhật mới nhất bởi Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM

Bản đồ vùng xanh TP Thủ Đức

Bản đồ vùng xanh TP Thủ Đức

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của TP Thủ Đức mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=769&Province=79

Bản đồ vùng xanh Quận 1

Bản đồ vùng xanh Quận 1

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Quận 1 mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=760&Province=79

Bản đồ vùng xanh Quận 3

Bản đồ vùng xanh Quận 3

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Quận 3 mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=770&Province=79

Bản đồ vùng xanh Quận 4

Bản đồ vùng xanh Quận 4

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Quận 4 mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=773&Province=79

Bản đồ vùng xanh Quận 5

Bản đồ vùng xanh Quận 5

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Quận 5 mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=774&Province=79

Bản đồ vùng xanh Quận 6

Bản đồ vùng xanh Quận 6

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Quận 6 mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=775&Province=79

Bản đồ vùng xanh Quận 7

Bản đồ vùng xanh Quận 7

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Quận 7 mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=778&Province=79

Bản đồ vùng xanh Quận 8

Bản đồ vùng xanh Quận 8

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Quận 8 mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=776&Province=79

Bản đồ vùng xanh Quận 10

Bản đồ vùng xanh Quận 10

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Quận 10 mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=771&Province=79

Bản đồ vùng xanh Quận 11

Bản đồ vùng xanh Quận 11

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Quận 11 mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=772&Province=79

Bản đồ vùng xanh Quận 12

Bản đồ vùng xanh Quận 12

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Quận 12 mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=761&Province=79

Bản đồ vùng xanh Bình Tân

Bản đồ vùng xanh Bình Tân

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Bình Tân mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=777&Province=79

Bản đồ vùng xanh Bình Thạnh

Bản đồ vùng xanh Bình Thạnh

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Bình Thạnh mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=765&Province=79

Bản đồ vùng xanh Gò Vấp

Bản đồ vùng xanh Gò Vấp

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Gò Vấp mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=764&Province=79

Bản đồ vùng xanh Phú Nhuận

Bản đồ vùng xanh Phú Nhuận

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Phú Nhuận mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=768&Province=79

Bản đồ vùng xanh Tân Bình

Bản đồ vùng xanh Tân Bình

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Tân Bình mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=766&Province=79

Bản đồ vùng xanh Tân Phú

Bản đồ vùng xanh Tân Phú

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của Tân Phú mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=767&Province=79

Bản đồ vùng xanh huyện Bình Chánh

Bản đồ vùng xanh huyện Bình Chánh

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của huyện Bình Chánh mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=765&Province=79

Bản đồ vùng xanh huyện Cần Giờ

Bản đồ vùng xanh huyện Cần Giờ

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của huyện Cần Giờ mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=787&Province=79

Bản đồ vùng xanh huyện Củ Chi

Bản đồ vùng xanh huyện Củ Chi

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của huyện Củ Chi mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=783&Province=79

Bản đồ vùng xanh huyện Hóc Môn

Bản đồ vùng xanh huyện Hóc Môn

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của huyện Hóc Môn mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=784&Province=79

Bản đồ vùng xanh huyện Nhà Bè

Bản đồ Covid 19 - TP.HCM

>> Xem bản đồ vùng xanh theo tổ dân phố của huyện Nhà Bè mới nhất tại đây:
https://bando.tphcm.gov.vn/ogis/thongke?District=786&Province=79

4.5/5 - (2 bình chọn)

Bài đề xuất

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái