Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019

Địa Ốc Thông Thái có mặt tại bờ sông Sài Gòn lúc gần 6 giờ chiều ngày 5/1/2019 để quan sát tiến độ thi công cầu Thủ Thiêm 2. Bên dưới là một số hình ảnh ghi lại được từ công trường thi công dự án, do chụp bằng điện thoại nên hình ảnh hơi tối.

Hình ảnh thi công trên sông

Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019

Hình ảnh thi công phía bờ quận 2

Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019
Cập nhật tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 ngày 5/1/2019

Hình ảnh phối cảnh dự án cầu Thủ Thiêm 2

phối cảnh dự án cầu Thủ Thiêm 2
phối cảnh dự án cầu Thủ Thiêm 2
phối cảnh dự án cầu Thủ Thiêm 2
5/5 - (2 bình chọn)

Bài đề xuất

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái