Cập nhật tiến độ và hình ảnh thực tế Beverly Solari tháng 7 năm 2022

– Tiến độ phân khu The Oasis đã xây lên lầu 12. Do Hòa bình thi công.

– Tiến độ phân khu The Tropical: đã được dọn mặt bằng và chuẩn bị thi công.

– Tiến độ phân khu The Sunset đã được dọn mặt bằng và chuẩn bị thi công.

Hình ảnh thực tế Beverly Solari

Cập nhật tiến độ và hình ảnh thực tế Beverly Solari tháng 7 năm 2022
Tiến độ tháng 7 Beverly Solari – phân khu Oasis đã xây qua tầng 10
Cập nhật tiến độ và hình ảnh thực tế Beverly Solari tháng 7 năm 2022
Dự án Beverly Solari đang được thi công rất khẩn trương
Cập nhật tiến độ và hình ảnh thực tế Beverly Solari tháng 7 năm 2022
Cập nhật tiến độ và hình ảnh thực tế Beverly Solari tháng 7 năm 2022
Cập nhật tiến độ và hình ảnh thực tế Beverly Solari tháng 7 năm 2022
Cập nhật tiến độ và hình ảnh thực tế Beverly Solari tháng 7 năm 2022

Xem thêm

5/5 - (2 bình chọn)

Bản tin dự án

Địa Ốc Thông Thái