Hết thời hạn sử dụng đất trong Sổ đỏ có được tiếp tục sử dụng đất không?

Tình huống pháp lý: Gia đình tôi có một Sổ đỏ trong đó ghi các nội dung sau: diện tích đất ở là 120m2 đất với thời hạn sử dụng là lâu dài; diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 137m2 đất với thời hạn sử dụng đến tháng 06/2014. Như vậy, tính đến nay thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm khác của gia đình tôi đã hết. Giờ tôi phải làm sao để tiếp tục sử dụng diện tích đất này? Có rủi ro gì không luật sư?

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 tại Khoản 3 Điều 210: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013”. Về thời hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai: “Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này”.

Căn cứ vào các quy định pháp luật viện dẫn nêu trên, trong trường hợp của anh/chị đối với diện tích 137m2 đất trồng cây hàng năm khác tính đến nay đã hết thời hạn sử dụng đất thì được gia hạn thêm 50 năm nữa kể từ ngày hết thời hạn giao đất được ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tức là 50 năm nữa tính từ tháng 6/2014.

Về thủ tục gia hạn:

Trước hết, cần lưu ý, về nguyên tắc, đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 như đã nêu trên mà không bắt buộc phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất (Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

Như vậy, gia đình anh/chị có thể tiếp tục sử dụng diện tích đất này mà không phải bắt buộc phải thực hiện thủ tục gia hạn. Trường hợp gia đình anh/chị có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP), cụ thể như sau:

1. Hồ sơ xác nhận lại thời hạn sử dụng đất bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/05/2014 Quy định về hồ sơ địa chính (mẫu được đính kèm bên dưới)

– Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp.

– Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu…

2. Trình tự, thủ tục:

– Anh/chị nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có đất.

– UBND cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

– Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo quy đinh pháp luật vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Thời hạn thực hiện thủ tục: Không quá 10 ngày (điểm g Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

4. Về phí, lệ phí: Mức thu lệ phí địa chính do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Tuy nhiên đối với các hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn thì được miễn lệ phí (b.3 Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC, ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Như vậy, thực hiện thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện theo nhu cầu của gia đình anh/chị với trình tự, thủ tục được trình bày trên.

[button-green url=”https://diaocthongthai.com/mau-09/” target=” position=”]MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI[/button-green]

5/5 - (2 bình chọn)

Bài đề xuất

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái