Tổng hợp thông tin và bản đồ quy hoạch Thành phố Tam Kỳ

Tam Kỳ là thành phố của tỉnh Quảng Nam. Hãy cùng Địa Ốc Thông Thái tìm hiểu quy hoạch chi tiết của thành phố Tam Kỳ trong bài viết này nhé.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Thành lập:3/12/1983: thành lập thị xã Tam Kỳ
29/9/2006: thành lập thành phố Tam Kỳ
Diện tích:100,26 km²
Dân số:122.374 người (2019)
Mật độ:1.221 người/km²
Dân tộc:Chủ yếu là người Kinh
Mã hành chính:502.0
Biển số:92-B1
Website:tamky.quangnam.gov.vn

Xem thêm:

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất TP Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bản đồ HTSDĐ Thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản vẽ cơ cấu phát triển đô thị

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bản vẽ cơ cấu phát triển đô thị

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

Điều chỉnh quy hoạch chung TP Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 – 2030: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 – 2030: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

Tra cứu nhanh bản đồ và quy hoạch

Xem thêm quy hoạch tổng thể Quảng Nam và quy hoạch chi tiết của: Xem thêm quy hoạch của: 
5/5 - (4 bình chọn)

Bài đề xuất

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái