Map of Dat Do district - Ba Ria Vung Tau

Bản đồ huyện Đất Đỏ – Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 2003 Diện tích: 189,58 km² Dân số: 77.367 người (2017) Mật độ: 408 người/km² Mã hành chính: 753.0 Biển số: 72-H1 Website: datdo.baria-vungtau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Bản đồ Côn Đảo

Bản đồ Côn Đảo

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ (Biển Đông) Thành lập: 1802 Diện tích: 76 km² Dân số: 8.360 người (2014) Mật độ: 110 người/km² Dân tộc: Kinh và các dân tộc khác Mã hành chính: 755.0 Biển số: 72-L1 Website: condao.bariavungtau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng … Đọc tiếp

Map of Vung Tau city - Ba Ria Vung Tau

Bản đồ TP Vũng Tàu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1991 Diện tích: 141,1 km² Dân số: 357.124 người (2019) Mật độ: 2.531 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Biển số: 72-C1-C2 Website: vungtau.baria-vungtau.gov.vn Bản đồ hành chính TP Vũng Tàu Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Ba Ria city - Ba Ria Vung Tau

Bản đồ TP Bà Rịa

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 2/6/1994: thành lập thị xã Bà Rịa22/8/2012: thành lập thành phố Bà Rịa Diện tích: 91,46 km² Dân số: 205.192 người (2017) Mật độ: 2.243 người/km² Dân tộc: Kinh,… Mã hành chính: 748.0 Biển số: 72-D1 Website: baria.baria-vungtau.gov.vn Bản đồ hành chính TP Bà Rịa, … Đọc tiếp

Map of Chau Duc district - Ba Ria Vung Tau

Bản đồ huyện Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1994 Diện tích: 422,6 km² Dân số: 143.306 người (2009) Mật độ: 339 người/km² Dân tộc: Kinh… Mã hành chính: 750.0 Biển số: 72-F1 Website: chauduc.baria-vungtau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Xuyen Moc district - Ba Ria Vung Tau

Bản đồ huyện Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1976 Diện tích: 642,18 km² Dân số: 162.356 người (2009) Mật độ: 253 người/km² Dân tộc: Người Việt Biển số: 72-G1 Website: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Long Dien district - Ba Ria Vung Tau

Bản đồ huyện Long Điền – Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 2003 Diện tích: 77 km² Dân số: 140.485 người (2014) Mật độ: 1.824 người/km² Dân tộc: Kinh, Hoa, Chăm Mã hành chính: 752.0 Biển số: 72-K1 Website: longdien.baria-vungtau.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bạn có thể nhấn … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái