Map of Luc Nam district - Bac Giang

Bản đồ huyện Lục Nam – Bắc Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 21/1/1957 Diện tích: 597,2 km² Dân số: 226.194 người (2019) Mật độ: 378 người/km² Dân tộc: Kinh, Tày, Nùng… Website: lucnam.bacgiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Lục Nam – Bắc Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Luc Ngan district - Bac Giang

Bản đồ huyện Lục Ngạn – Bắc Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 1.012 km² Dân số: 226.540 người (2019) Mật độ: 223 người/km² Dân tộc: Kinh, Sán Dìu, Nùng, Cao Lan, Hoa, Tày Biển số: 98-E1 Website: lucngan.bacgiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Lục Ngạn – Bắc Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Son Dong district - Bac Giang

Bản đồ huyện Sơn Động – Bắc Giang

Sơn Động là một huyện của tỉnh Bắc Giang. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1909 Diện tích: 845,77 km² Dân số: 72.350 người (2018) Mật độ: 86 người/km² Website: sondong.bacgiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Sơn Động – Bắc Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Yen Dung district - Bac Giang

Bản đồ huyện Yên Dũng – Bắc Giang

Yên Dũng là một huyện của tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Bản đồ hành chính huyện Yên Dũng – Bắc Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Yên Dũng – Bắc Giang Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng … Đọc tiếp

Map of Viet Yen district - Bac Giang

Bản đồ huyện Việt Yên – Bắc Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 7/1820 Diện tích: 171,4 km² Dân số: 205.900 người (2019) Mật độ: 1.204 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Biển số: 98 , 98-K1 Website: vietyen.bacgiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Việt Yên – Bắc Giang Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Map of Hiep Hoa district - Bac Giang

Bản đồ huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 201,10 km² Dân số: 247.460 người (2019) Mật độ: 1.231 người/km² Dân tộc: Kinh… Website: hiephoa.bacgiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Bac Giang city - Bac Giang

Bản đồ TP Bắc Giang – Bắc Giang

Thành phố Bắc Giang là trung tâm hành chính của tỉnh Bắc Giang, nằm cách Hà Nội 50 km. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 2005 Diện tích: 66,77 km² Dân số: 174.229 người (2019) Mật độ: 2.609 người/km² Biển số: 98-B1-B2-B3 Website: tpbacgiang.bacgiang.gov.vn Bản đồ hành chính TP Bắc Giang … Đọc tiếp

Map of Yen The district - Bac Giang

Bản đồ huyện Yên Thế – Bắc Giang

Yên Thế là huyện cực Bắc tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Bản đồ hành chính huyện Yên Thế – Bắc Giang Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Yên Thế – Bắc Giang Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng … Đọc tiếp

Map of Tan Yen district - Bac Giang

Bản đồ huyện Tân Yên – Bắc Giang

Tân Yên là một huyện của tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1957 Diện tích: 204 km² Dân số: 177.265 người (2019) Mật độ: 869 người/km² Dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Hoa Website: tanyen.bacgiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tân Yên – Bắc Giang Bạn có … Đọc tiếp

Map of Lang Giang district - Bac Giang

Bản đồ huyện Lạng Giang – Bắc Giang

Lạng Giang là một huyện miền núi thấp của tỉnh Bắc Giang. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1948 Diện tích: 239,8 km² Dân số: 216.996 người (2019) Mật độ: 904 người/km² Website: langgiang.bacgiang.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Lạng Giang – Bắc Giang Bạn có thể nhấn vào để xem … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái