Map of Dong Xoai city - Binh Phuoc

Bản đồ TP Đồng Xoài – Bình Phước

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1/9/1999: thành lập thị xã Đồng Xoài1/12/2018: thành lập thành phố Đồng Xoài Diện tích: 167,32 km² Dân số: 108.595 người (2019) Mật độ: 649 người/km² Dân tộc: Kinh Mã hành chính: 689.0 Biển số: 93-P1-P2 Website: dongxoai.binhphuoc.gov.vn Bản đồ hành chính TP Đồng Xoài … Đọc tiếp

Map of Phuoc Long town - Binh Phuoc

Bản đồ Thị xã Phước Long – Bình Phước

Phước Long là một thị xã thuộc tỉnh Bình Phước, nằm ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Địa giới hành chính của thị xã Phước Long được giới hạn như sau: Đông giáp huyện Bù Đăng; Tây, Nam, Bắc giáp huyện Bù Gia Mập. Tổng diện tích tự nhiên của thị xã Phước Long … Đọc tiếp

Map of Binh Long town - Binh Phuoc

Bản đồ Thị xã Bình Long – Bình Phước

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 11/08/2009 Diện tích: 126,28 km² Dân số: 105.520 người (2018) Mật độ: 483 người/km² Mã hành chính: 690.0 Biển số: 93-E1 Website: binhlong.binhphuoc.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Bình Long – Bình Phước Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính thị xã Bình … Đọc tiếp

Map of Loc Ninh district - Binh Phuoc

Bản đồ huyện Lộc Ninh – Bình Phước

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1978 Diện tích: 853,95 km² Dân số: 115.268 người (2008) Mật độ: 135 người/km² Mã hành chính: 692.0 Biển số: 93-F1-N1 Website: locninh.binhphuoc.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Lộc Ninh – Bình Phước Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Lộc Ninh – Bình … Đọc tiếp

Map of Bu Dop district - Binh Phuoc

Bản đồ huyện Bù Đốp – Bình Phước

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 2003: tái lập Diện tích: 377,5 km² Dân số: 45.253 người (2003) Mật độ: 125 người/km Mã hành chính: 693.0 Biển số: 93-G1 Website: budop.binhphuoc.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bù Đốp – Bình Phước Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bù Đốp … Đọc tiếp

Map of Hon Quan district - Binh Phuoc

Bản đồ huyện Hớn Quản – Bình Phước

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 11/08/2009 Diện tích: 664,13 km² Dân số: 101.412 người (2018) Mật độ: 153 người/km² Mã hành chính: 694.0 Biển số: 93-C1 Website: honquan.binhphuoc.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hớn Quản – Bình Phước Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Hớn Quản – … Đọc tiếp

Map of Dong Phu district - Binh Phuoc

Bản đồ huyện Đồng Phú – Bình Phước

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1977 Diện tích: 935,40 km² Dân số: 86.896 người (2009) Mật độ: 93 người/km² Dân tộc: Kinh, Xtiêng, Hoa Mã hành chính: 695.0 Biển số: 93-M1 Website: dongphu.binhphuoc.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đồng Phú – Bình Phước Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Bu Dang district - Binh Phuoc

Bản đồ huyện Bù Đăng – Bình Phước

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 1988 Diện tích: 1.503 km² Dân số: 139.009 người (2019) Mật độ: 93 người/km² Mã hành chính: 696.0 Biển số: 93-L1 Website: budang.binhphuoc.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bù Đăng – Bình Phước Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bù Đăng – Bình … Đọc tiếp

Map of Chon Thanh district - Binh Phuoc

Bản đồ huyện Chơn Thành – Bình Phước

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 20/02/2003 Diện tích: 383,59 km² Dân số: 107.350 người (2019) Mật độ: 280 người/km² Mã hành chính: 697.0 Biển số: 93-B1 Website: chonthanh.binhphuoc.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Chơn Thành – Bình Phước Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Chơn Thành – … Đọc tiếp

Map of Bu Gia Map district - Binh Phuoc

Bản đồ huyện Bù Gia Mập – Bình Phước

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 11/08/2009 Diện tích: 1.061,16 km² Dân số: 147.967 người (2019) Mật độ: 68 người/ km² Dân tộc: Người Kinh, Xtiêng, Hoa, Khmer, Nùng, Tày Mã hành chính: 691.0 Biển số: 93-H1 Website: bugiamap.binhphuoc.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Bù Gia Mập – Bình Phước Tổng hợp file … Đọc tiếp

Map of Phu Rieng district - Binh Phuoc

Bản đồ huyện Phú Riềng – Bình Phước

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Nam Bộ Thành lập: 2015 Diện tích: 674,97 km² Dân số: 91.450 người (2019) Mật độ: 85 người/ km² Dân tộc: Người Kinh Mã hành chính: 698.0 Biển số: 93-H1 Website: phurieng.binhphuoc.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Phú Riềng – Bình Phước Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái