Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2021)

Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2021)

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, Việt Nam có 9.121 xã. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, cả nước còn lại 8.496 xã. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2020, Việt Nam có 10.603 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1.716 phường, 607 thị trấn và 8.280 xã, trong đó … Đọc tiếp

Danh sách phường xã An Giang (update 2021)

Danh sách phường xã An Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 156 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh An Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc An Giang Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Đồng Nai (update 2021)

Danh sách phường xã Đồng Nai (update 2021)

Tính đến hiện tại Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 169 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Đồng Nai Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Đồng Nai Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Lào Cai (update 2021)

Danh sách phường xã Lào Cai (update 2021)

Tính đến hiện tại Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 152 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Lào Cai Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Lào Cai Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Thái Bình (update 2021)

Danh sách phường xã Thái Bình (update 2021)

Tính đến hiện tại Thái Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 260 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Thái Bình Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Thái Bình Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bà Rịa - Vũng Tàu (update 2021)

Danh sách phường xã Bà Rịa – Vũng Tàu (update 2021)

Tính đến hiện tại Bà Rịa-Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 82 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bà Rịa … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Đồng Tháp (update 2021)

Danh sách phường xã Đồng Tháp (update 2021)

Tính đến hiện tại Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 143 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Đồng Tháp Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Đồng Tháp Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Long An (update 2021)

Danh sách phường xã Long An (update 2021)

Tính đến hiện tại Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 188 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Long An Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Long An Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Thái Nguyên (update 2021)

Danh sách phường xã Thái Nguyên (update 2021)

Tính đến hiện tại Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 178 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Thái Nguyên Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Thái Nguyên Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bắc Giang (update 2021)

Danh sách phường xã Bắc Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 209 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Bắc Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Giang Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Gia Lai (update 2021)

Danh sách phường xã Gia Lai (update 2021)

Tính đến hiện tại Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện và 219 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Gia Lai Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Gia Lai Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Nam Định (update 2021)

Danh sách phường xã Nam Định (update 2021)

Tính đến hiện tại Nam Định có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 226 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Nam Định Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Nam Định Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái