Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2024)

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, Việt Nam có 9.121 xã. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, cả nước còn lại 8.496 xã. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2020, Việt Nam có 10.603 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1.716 phường, 607 thị trấn và 8.280 xã, trong đó … Đọc tiếp

Mã xã phường Hà Nội. Danh sách phường xã Hà Nội (update 2024)

Tính đến hiện tại Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 579 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các quận nội thành của Hà Nội Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hà Nội Danh sách chi … Đọc tiếp

Mã xã phường TP.HCM. Danh sách phường xã TP Hồ Chí Minh (update 2024)

Tính đến hiện tại Hồ Chí Minh có 22 đơn vị hành chính cấp huyện và 312 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các quận nội thành của Hồ Chí Minh Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hồ Chí Minh … Đọc tiếp

Mã xã phường Đà Nẵng. Danh sách phường xã TP Đà Nẵng (update 2024)

Tính đến hiện tại Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 56 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các quận nội thành của Đà Nẵng Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Đà Nẵng Danh sách chi … Đọc tiếp

Mã xã phường Hải Phòng. Danh sách phường xã TP Hải Phòng (update 2024)

Tính đến hiện tại Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 217 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các quận nội thành của Hải Phòng Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hải Phòng Danh sách chi … Đọc tiếp

Mã xã phường Cần Thơ. Danh sách phường xã TP Cần Thơ (update 2024)

Tính đến hiện tại Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 83 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các quận nội thành của Cần Thơ Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Cần Thơ Danh sách chi … Đọc tiếp

Mã xã phường An Giang. Danh sách phường xã An Giang (update 2024)

Tính đến hiện tại An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 156 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của An Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc An Giang Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Mã xã phường Bà Rịa – Vũng Tàu. Danh sách phường xã Bà Rịa – Vũng Tàu (update 2024)

Tính đến hiện tại Bà Rịa-Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 82 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bà Rịa-Vũng Tàu Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu Danh sách … Đọc tiếp

Mã xã phường Bắc Giang. Danh sách phường xã Bắc Giang (update 2024)

Tính đến hiện tại Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 209 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bắc Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Giang Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Mã xã phường Bắc Kạn. Danh sách phường xã Bắc Kạn (update 2024)

Tính đến hiện tại Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 108 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bắc Kạn Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Kạn Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Mã xã phường Bạc Liêu. Danh sách phường xã Bạc Liêu (update 2024)

Tính đến hiện tại Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 64 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bạc Liêu Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bạc Liêu Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Mã xã phường Bắc Ninh. Danh sách phường xã Bắc Ninh (update 2024)

Tính đến hiện tại Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 126 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bắc Ninh Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Ninh Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp