Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2022)

Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2022)

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, Việt Nam có 9.121 xã. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, cả nước còn lại 8.496 xã. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2020, Việt Nam có 10.603 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1.716 phường, 607 thị trấn và 8.280 xã, trong đó … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bình Thuận (update 2022)

Danh sách phường xã Bình Thuận (update 2022)

Tính đến hiện tại Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 124 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bình Thuận Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bình Thuận Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Khánh Hòa (update 2022)

Danh sách phường xã Khánh Hòa (update 2022)

Tính đến hiện tại Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 139 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Khánh Hòa Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Khánh Hòa Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Quảng Ngãi (update 2022)

Danh sách phường xã Quảng Ngãi (update 2022)

Tính đến hiện tại Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 173 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Quảng Ngãi Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Quảng Ngãi Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã TP Cần Thơ (update 2022)

Danh sách phường xã TP Cần Thơ (update 2022)

Tính đến hiện tại Cần Thơ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 83 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các quận nội thành của Cần Thơ Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Cần Thơ Danh sách chi … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Cà Mau (update 2022)

Danh sách phường xã Cà Mau (update 2022)

Tính đến hiện tại Cà Mau có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 101 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Cà Mau Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Cà Mau Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Kiên Giang (update 2022)

Danh sách phường xã Kiên Giang (update 2022)

Tính đến hiện tại Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 144 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Kiên Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Kiên Giang Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Quảng Ninh (update 2022)

Danh sách phường xã Quảng Ninh (update 2022)

Tính đến hiện tại Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 177 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Quảng Ninh Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Quảng Ninh Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã TP Đà Nẵng (update 2022)

Danh sách phường xã TP Đà Nẵng (update 2022)

Tính đến hiện tại Đà Nẵng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 56 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các quận nội thành của Đà Nẵng Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Đà Nẵng Danh sách chi … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Cao Bằng (update 2022)

Danh sách phường xã Cao Bằng (update 2022)

Tính đến hiện tại Cao Bằng có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 161 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Cao Bằng Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Cao Bằng Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Kon Tum (update 2022)

Danh sách phường xã Kon Tum (update 2022)

Tính đến hiện tại Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 102 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Kon Tum Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Kon Tum Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Quảng Trị (update 2022)

Danh sách phường xã Quảng Trị (update 2022)

Tính đến hiện tại Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 125 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Quảng Trị Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Quảng Trị Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái