Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2023)

Danh sách xã phường Việt Nam full excel (mới nhất 2023)

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, Việt Nam có 9.121 xã. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, cả nước còn lại 8.496 xã. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2020, Việt Nam có 10.603 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 1.716 phường, 607 thị trấn và 8.280 xã, trong đó … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bắc Kạn (update 2022)

Danh sách phường xã Bắc Kạn (update 2022)

Tính đến hiện tại Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 108 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bắc Kạn Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Kạn Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hà Giang (update 2022)

Danh sách phường xã Hà Giang (update 2022)

Tính đến hiện tại Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 193 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Hà Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hà Giang Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Nghệ An (update 2022)

Danh sách phường xã Nghệ An (update 2022)

Tính đến hiện tại Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 460 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Nghệ An Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Nghệ An Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Thừa Thiên Huế (update 2022)

Danh sách phường xã Thừa Thiên Huế (update 2022)

Tính đến hiện tại Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 141 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Thừa Thiên Huế Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Thừa Thiên Huế Danh sách … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bạc Liêu (update 2022)

Danh sách phường xã Bạc Liêu (update 2022)

Tính đến hiện tại Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 64 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bạc Liêu Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bạc Liêu Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hà Nam (update 2022)

Danh sách phường xã Hà Nam (update 2022)

Tính đến hiện tại Hà Nam có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 109 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Hà Nam Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hà Nam Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Ninh Bình (update 2022)

Danh sách phường xã Ninh Bình (update 2022)

Tính đến hiện tại Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 143 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Ninh Bình Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Ninh Bình Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Tiền Giang (update 2022)

Danh sách phường xã Tiền Giang (update 2022)

Tính đến hiện tại Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 172 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Tiền Giang Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Tiền Giang Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Bắc Ninh (update 2022)

Danh sách phường xã Bắc Ninh (update 2022)

Tính đến hiện tại Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 126 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Bắc Ninh Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Ninh Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Hà Tĩnh (update 2022)

Danh sách phường xã Hà Tĩnh (update 2022)

Tính đến hiện tại Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện và 216 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Hà Tĩnh Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hà Tĩnh Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Ninh Thuận (update 2022)

Danh sách phường xã Ninh Thuận (update 2022)

Tính đến hiện tại Ninh Thuận có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 65 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của Ninh Thuận Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Ninh Thuận Danh sách chi tiết DS … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái