Ứng dụng công nghệ Blockchain thay đổi lĩnh vực bất động sản

Blockchain được hiểu là một hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu được mã hóa an toàn đằng sau đồng tiền ảo Bitcoin. Công nghệ Blockchain hiện tại  được ghi nhận với sức mạnh có thể đổi mới lĩnh vực bất động sản. Nối tiếp Internet và công nghệ điện toán đám mây, blockchain … Đọc tiếp

Ngành bất động sản và ứng dụng của công nghệ Blockchain

Nhiều tin tức cho thấy các ngành công nghiệp “cồng kềnh” như logistic và quảng cáo dần dần cho phép công nghệ Blockchain tiến vào “thánh đường” của họ. Trong đó, bất động sản dường như đã chấp nhận Blockchain. Một số chính phủ đang kiểm tra các giải pháp của Blockchain để điều hành các cuộc bán đấu giá trên … Đọc tiếp