Map of An Khe town - Gia Lai

Bản đồ Thị xã An Khê – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 9/12/2003 Diện tích: 200,65 km² Dân số: 81.600 người (2019) Mật độ: 408 người/km² Dân tộc: Kinh, Bana… Biển số: 81-G1 Website: ankhe.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã An Khê – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính thị xã An Khê … Đọc tiếp

Map of Ayun Pa town - Gia Lai

Bản đồ Thị xã Ayun Pa – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 2007 Diện tích: 287 km² Dân số: 53.720 người (2019) Mật độ: 187 người/km² Biển số: 81-M1 Website: ayunpa.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính thị xã Ayun Pa – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính thị xã Ayun Pa – Gia Lai File … Đọc tiếp

Map of KBang district - Gia Lai

Bản đồ huyện KBang – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 28/12/1984 Diện tích: 1.850,30 km² Dân số: 80.130 người (2019) Mật độ: 45 người/km² Website: kbang.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện KBang – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện KBang – Gia Lai File ảnh bản đồ huyện KBang – Gia … Đọc tiếp

Map of Dak Doa district - Gia Lai

Bản đồ huyện Đăk Đoa – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 2000 Diện tích: 990,35 km² Dân số: 107.110 người (2019) Mật độ: 108 người/km² Dân tộc: Kinh, Gia Rai, Ba Na Biển số: 81-C1 Website: www.dakdoa.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đăk Đoa – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Đăk … Đọc tiếp

Map of Chu Pah district - Gia Lai

Bản đồ huyện Chư Păh – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1997 Diện tích: 985,52 km² Dân số: 77.299 người (2019) Dân tộc: Kinh, Jarai, Bana Biển số: 81-X1 Website: chupah.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Chư Păh – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Chư Păh – Gia Lai File ảnh … Đọc tiếp

Map of Ia Grai district - Gia Lai

Bản đồ huyện Ia Grai – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 27/2/1996 Diện tích: 1.157,3 km² Dân số: 112.500 người (2019) Mật độ: 97 người/km² Biển số: 81-V1 Website: iagrai.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Ia Grai – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Ia Grai – Gia Lai File ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Mang Yang district - Gia Lai

Bản đồ huyện Mang Yang – Gia Lai

Bản đồ hành chính huyện Mang Yang – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Mang Yang – Gia Lai File ảnh bản đồ huyện Mang Yang – Gia Lai. Nhấn vào để phóng lớn.  Vị trí huyện Mang Yang trên bản đồ Gia Lai Huyện Mang Yang nằm ở … Đọc tiếp

Map of Kong Chro district - Gia Lai

Bản đồ huyện Kông Chro – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1988 Diện tích: 1.438,20 km² Dân số: 54.420 người (2019) Mật độ: 38 người/km² Dân tộc: Kinh, Ba Na, Jrai, Mường, Dao, Tày, Mông Website: kongchro.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Kông Chro – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Kông … Đọc tiếp

Map of Duc Co district - Gia Lai

Bản đồ huyện Đức Cơ – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1991 Diện tích: 724,28 km² Dân số: 95.180 người (2019) Biển số: 81-U1 Website: ducco.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đức Cơ – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Đức Cơ – Gia Lai File ảnh bản đồ huyện Đức Cơ – … Đọc tiếp

Map of Chu Prong district - Gia Lai

Bản đồ huyện Chư Prông – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1932 Diện tích: 1.685,5 km² Dân số: 103.540 người (2019) Mật độ: 61 người/km² Dân tộc: Kinh, Gia Rai, Ba Na… Website: chuprong.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Chư Prông – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Chư Prông – Gia … Đọc tiếp

Map of Chu Se district - Gia Lai

Bản đồ huyện Chư Sê – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 1981 Diện tích: 643 km² Dân số: 110.300 người (2019) Mật độ: 172 người/km² Dân tộc: Kinh, Gia Rai, Ba Na Biển số: 81-P1 Website: www.chuse.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Chư Sê – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Chư … Đọc tiếp

Map of Chu Puh district - Gia Lai

Bản đồ huyện Chư Pưh – Gia Lai

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Nguyên Thành lập: 27/8/2009 Diện tích: 718,05 km² Dân số: 70.920 người (2019) Mật độ: 99 người/km² Mã hành chính: 639.0 Biển số: 81-S1 Website: chupuh.gialai.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Chư Pưh – Gia Lai Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Chư Pưh – Gia … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái