Map of Kinh Mon district - Hai Duong

Bản đồ huyện Kinh Môn – Hải Dương

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1/11/2019 Diện tích: 165,33 km² Dân số: 203.638 người (2018) Mật độ: 1.232 người/km² Website: kinhmon.haiduong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Kinh Môn – Hải Dương Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Kim Thanh district - Hai Duong

Bản đồ huyện Kim Thành – Hải Dương

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1997: tái lập Diện tích: 112,9 km² Dân số: 165.782 người (2018) Mật độ: 1.468 người/km² Website: kimthanh.haiduong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Kim Thành – Hải Dương Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Thanh Ha district - Hai Duong

Bản đồ huyện Thanh Hà – Hải Dương

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Diện tích: 140,70 km² Dân số: 136.858 người (2018) Mật độ: 973 người/km² Dân tộc: Kinh… Website: thanhha.haiduong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thanh Hà – Hải Dương Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Cam Giang district - Hai Duong

Bản đồ huyện Cẩm Giàng – Hải Dương

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Diện tích: 108,95 km² Dân số: 158.859 người Mật độ: 1.237,9 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Kinh Website: camgiang.haiduong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Cẩm Giàng – Hải Dương Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Binh Giang district - Hai Duong

Bản đồ huyện Bình Giang – Hải Dương

Bình Gia là một huyện của tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Bản đồ hành chính huyện Bình Giang – Hải Dương Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Bình Giang – Hải Dương Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng … Đọc tiếp

Map of Gia Loc district - Hai Duong

Bản đồ huyện Gia Lộc – Hải Dương

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Diện tích: 99,70 km² Dân số: 115.617 người (2018) Mật độ: 1.160 người/km² Dân tộc: Kinh… Website: gialoc.haiduong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Gia Lộc – Hải Dương Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Tu Ky district - Hai Duong

Bản đồ huyện Tứ Kỳ – Hải Dương

Bản đồ hành chính huyện Tứ Kỳ – Hải Dương Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Tứ Kỳ – Hải Dương Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Ninh Giang district - Hai Duong

Bản đồ huyện Ninh Giang – Hải Dương

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1996: tái lập Diện tích: 135,4 km² Dân số: 190.077 người (2018) Mật độ: 1.404 người/km² Website: ninhgiang.haiduong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Ninh Giang – Hải Dương Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Thanh Mien district - Hai Duong

Bản đồ huyện Thanh Miện – Hải Dương

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Diện tích: 122,32 km² Dân số: 183.845 người Mật độ: 1.499 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Kinh Website: thanhmien.haiduong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thanh Miện – Hải Dương Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Hai Duong city - Hai Duong

Bản đồ TP Hải Dương – Hải Dương

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 1997 Diện tích: 111,64 km² Dân số: 241.373 người (2019) Mật độ: 2.162 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Kinh Biển số: 34-B1-B2-B3-B4 Website: haiduongcity.haiduong.gov.vn Bản đồ hành chính TP Hải Dương – Hải Dương Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Chi Linh city - Hai Duong

Bản đồ TP Chí Linh – Hải Dương

Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Thành lập: 12/2/2010: thành lập thị xã Chí Linh1/3/2019: thành lập thành phố Chí Linh Diện tích: 282,91 km² Dân số: 220.421 người (2018) Mật độ: 779 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Mã hành chính: 290.0 Biển số: 34-C1 Website: chilinh.haiduong.gov.vn Bản đồ … Đọc tiếp

Map of Nam Sach district - Hai Duong

Bản đồ huyện Nam Sách – Hải Dương

Nam Sách là một huyện ở phía bắc của tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Đồng bằng sông Hồng Diện tích: 109,02 km² Dân số: 126.325 người (2019) Mật độ: 1.159 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Kinh Website: namsach.haiduong.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Nam Sách – Hải Dương Bạn … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái