Bản đồ quần đảo Marshall

Bản đồ quần đảo Marshall

Bản đồ hành chính của Quần đảo Marshall Fun Facts và câu hỏi thường gặp về Quần đảo Marshall Diện tích của Quần đảo Marshall là: 0,180 km2. Dân số của Quần đảo Marshall là: 58,791 (số liệu năm 2019). GPD của Quần đảo Marshall năm 2018 là 221 triệu đô la (USD). Nguồn dữ … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái