Map of Lam Thao district - Phu Tho

Bản đồ huyện Lâm Thao – Phú Thọ

Bản đồ hành chính huyện Lâm Thao – Phú Thọ Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Lâm Thao – Phú Thọ Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Thanh Son district - Phu Tho

Bản đồ huyện Thanh Sơn – Phú Thọ

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1833 Diện tích: 620,63 km² Dân số: 133.132 người (2019) Mật độ: 215 người/km² Dân tộc: Kinh, Mường, Dao… Website: thanhson.phutho.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thanh Sơn – Phú Thọ Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp … Đọc tiếp

Map of Thanh Thuy district - Phu Tho

Bản đồ huyện Thanh Thuỷ – Phú Thọ

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1833 Diện tích: 120,97 km² Dân số: 84.622 người (2019) Mật độ: 700 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Website: thanhthuy.phutho.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thanh Thuỷ – Phú Thọ Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Map of Tan Son district - Phu Tho

Bản đồ huyện Tân Sơn – Phú Thọ

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 9/4/2007 Diện tích: 688,58 km² Dân số: 85.731 người (2019) Mật độ: 125 người/km² Website: tanson.phutho.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tân Sơn – Phú Thọ Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Viet Tri city - Phu Tho

Bản đồ TP Việt Trì – Phú Thọ

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Thành lập: 4/6/1962 Diện tích: 111,75 km² Dân số: 214.777 người (2019) Mật độ: 1.922 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Biển số: 19-B1 Website: viettri.phutho.gov.vn Bản đồ hành chính TP Việt Trì – Phú Thọ Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn … Đọc tiếp

Map of Phu Tho town - Phu Tho

Bản đồ Thị xã Phú Thọ – Phú Thọ

Phú Thọ là thị xã thuộc tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Thị xã này nằm ở bờ hữu ngạn sông Thao, trung tâm của tỉnh Phú Thọ. Thị xã Phú Thọ có diện tích tự nhiên là 64,5 km², dân số là 62.863 người theo điều tra năm 2003. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc … Đọc tiếp

Map of Doan Hung district - Phu Tho

Bản đồ huyện Đoan Hùng – Phú Thọ

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Diện tích: 304 km² Dân số: 115.131 người (2019) Mật độ: 379 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là Kinh Website: doanhung.phutho.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đoan Hùng – Phú Thọ Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh … Đọc tiếp

Map of Ha Hoa district - Phu Tho

Bản đồ huyện Hạ Hoà – Phú Thọ

Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 7/10/1995: tái lập Diện tích: 339,3 km² Dân số: 104.997 người (2019) Mật độ: 310 người/km² Dân tộc: Kinh, Dao, Cao Lan… Website: hahoa.phutho.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Hạ Hoà – Phú Thọ Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn … Đọc tiếp

Map of Thanh Ba district - Phu Tho

Bản đồ huyện Thanh Ba – Phú Thọ

Thanh Ba là huyện miền núi tây bắc tỉnh Phú Thọ. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 1832 Diện tích: 195,03 km² Dân số: 115.470 người (2019) Mật độ: 592 người/km² Dân tộc: Dao, Kinh, Cao Lan Website: thanhba.phutho.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Thanh Ba – Phú Thọ Bạn có … Đọc tiếp

Map of Phu Ninh district - Phu Tho

Bản đồ huyện Phù Ninh – Phú Thọ

Bản đồ hành chính huyện Phù Ninh – Phú Thọ Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Phù Ninh – Phú Thọ Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Yen Lap district - Phu Tho

Bản đồ huyện Yên Lập – Phú Thọ

Yên Lập là huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ. Thông tin tổng quan: Vùng: Đông Bắc Bộ Thành lập: 22/12/1980: tái lập từ huyện Sông Thao Diện tích: 437,5 km² Dân số: 92.858 người (2019) Mật độ: 212 người/km² Website: yenlap.phutho.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Yên Lập – Phú Thọ Bạn có thể … Đọc tiếp

Map of Cam Khe district - Phu Tho

Bản đồ huyện Cẩm Khê – Phú Thọ

Thông tin tổng quan: Vùng: Tây Bắc Bộ Thành lập: 1841 Diện tích: 234,55 km² Dân số: 139.424 người (2019) Mật độ: 594 người/km² Dân tộc: Chủ yếu là người Kinh Website: camkhe.phutho.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Cẩm Khê – Phú Thọ Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái