Map of Tay Hoa district - Phu Yen

Bản đồ huyện Tây Hoà – Phú Yên

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 16/5/2005 Diện tích: 610,43 km² Dân số: 120.617 người (2005) Mật độ: 198 người/km² Website: tayhoa.phuyen.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Tây Hoà – Phú Yên Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản … Đọc tiếp

Map of Dong Hoa district - Phu Yen

Bản đồ huyện Đông Hòa – Phú Yên

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1/6/2020 Diện tích: 265,62 km² Dân số: 119.991 người (2019) Mật độ: 452 người/km² Mã hành chính: 564.0 Biển số: 78-G1 XX.XXX Website: donghoa.phuyen.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đông Hòa – Phú Yên Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ … Đọc tiếp

Map of Phu Hoa district - Phu Yen

Bản đồ huyện Phú Hoà – Phú Yên

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 31/1/2002 Diện tích: 264,2 km² Dân số: 113.850 người Mật độ: 431 người/km² Website: phuhoa.phuyen.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Phú Hoà – Phú Yên Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ … Đọc tiếp

Map of Tuy Hoa city - Phu Yen

Bản đồ TP Tuy Hoà – Phú Yên

Tuy Hòa là một thành phố biển trực thuộc tỉnh Phú Yên nằm ở vùng Nam Trung Bộ Việt Nam. Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 2005 Diện tích: 106,82 km² Dân số: 242.840 người (2018) Biển số: 78-C1 xxx.xx Website: tuyhoa.phuyen.gov.vn Bản đồ hành chính TP Tuy Hoà … Đọc tiếp

Map of Song Cau town - Phu Yen

Bản đồ Thị xã Sông Cầu – Phú Yên

Thị xã Sông Cầu là một thị xã ở phía cực bắc của tỉnh Phú Yên. Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 2009 Diện tích: 492,8 km² Dân số: 120.780 người (2020) Mật độ: 245 người/km² Mã hành chính: 557.0 Biển số: 78-D1 XXX.XX Website: songcau.phuyen.gov.vn Bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Dong Xuan district - Phu Yen

Bản đồ huyện Đồng Xuân – Phú Yên

Thông tin tổng quan: Vùng: Duyên hải Nam Trung Bộ Thành lập: 1611 Diện tích: 1.065,08km² Dân số: 65.300 người Mật độ: 61 người/km² Website: dongxuan.phuyen.gov.vn Bản đồ hành chính huyện Đồng Xuân – Phú Yên Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành … Đọc tiếp

Map of Tuy An district - Phu Yen

Bản đồ huyện Tuy An – Phú Yên

Bản đồ hành chính huyện Tuy An – Phú Yên Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Tuy An – Phú Yên Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Son Hoa district - Phu Yen

Bản đồ huyện Sơn Hòa – Phú Yên

Bản đồ hành chính huyện Sơn Hòa – Phú Yên Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Sơn Hòa – Phú Yên Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Map of Song Hinh district - Phu Yen

Bản đồ huyện Sông Hinh – Phú Yên

Bản đồ hành chính huyện Sông Hinh – Phú Yên Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Sông Hinh – Phú Yên Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái