Những thiết kế giao lộ bá đạo giúp cải thiện rõ rệt hiệu quả giao thông

Trên thế giới có rất nhiều nút giao thông phức tạp tới nỗi mà chỉ nhìn thôi bạn đã thấy rối trí. Nút giao thông là nơi những con đường giao nhau và có nhiệm vụ đảm bảo cho các phương tiện giao thông có thể thay đổi hướng hoặc duy trì hành trình một … Đọc tiếp