Bản đồ các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ

Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ (United States Minor Outlying Islands), tên chọn lựa cho thống kê được định nghĩa bởi ISO 3166-1, bao gồm 9 vùng quốc hải Hoa Kỳ. Đảo San hô Palmyra là một lãnh thổ hợp nhất của Hoa Kỳ duy nhất trong các đảo. Hiện tại, không có đảo nào có cư dân thường trực. Mới đây, thống kê dân số năm 1980 cho biết dân số trên ba đảo như sau: Đảo Johnston (327), Đảo san hô Midway (453), và Đảo Wake (302). Thống kê những lần kế tiếp là năm 1990 và 2000 chỉ nói là không có dân cư bản xứ, điều đó dĩ nhiên là sự thật đối với những lần thống kê trước đây.

Các đảo này được gộp lại với nhau để tiện cho thống kê. Chúng không được quản lý chung với nhau mà cũng không chia sẻ một lịch sử chính trị hay văn hóa chung nào ngoài điểm giống nhau là chúng không có cư dân và thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ.

Mã tên tập thể cho tất cả các đảo này dựa vào ISO 3166-1 alpha-2 là UM và mã Internet là “.um” được ấn định trước đây cho các đảo này; tuy nhiên mã Internet này đã không còn sử dụng nữa vào tháng 1 năm 2007 .

Sơ lược về các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ:
Quốc kỳ:Quốc kỳ các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ class=
Tiền tệ:United States dollar (US$) (USD)

các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ ở đâu? Bản đồ vị trí các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ

Bản đồ hành chính các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ

Xem thêm

Để lại đánh giá của bạn

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái