Bản đồ nước Mỹ (Hoa Kỳ)

Bản đồ nước Mỹ (Hoa Kỳ)

Sơ lược về Hoa Kỳ: Châu lục: Châu Mỹ Khu vực: Bắc Mỹ Mã vùng: 1 Diện tích: 9.147.420 km² Dân số: 329.064.917 người (2019) GDP: 21.427,7 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 4 tháng 7 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Hoa Kỳ Nước Mỹ hay còn gọi … Đọc tiếp

Bản đồ Trung Quốc

Bản đồ Trung Quốc

Sơ lược về Trung Quốc: Châu lục: Châu Á Khu vực: Đông Á Mã vùng: 86 Diện tích: 9.388.211 km² Dân số: 1.433.783.686 người (2019) GDP: 14.342,9 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Trung Quốc Vị trí của Trung Quốc Bản đồ hành chính Trung … Đọc tiếp

Bản đồ Nhật Bản

Bản đồ Nhật Bản

Sơ lược về Nhật Bản: Châu lục: Châu Á Khu vực: Đông Á Mã vùng: 81 Diện tích: 364.555 km² Dân số: 126.860.301 người (2019) GDP: 5.081,77 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Nhật Bản Vị trí của Nhật Bản Bản đồ hành chính Nhật … Đọc tiếp

Bản đồ nước Bỉ

Bản đồ nước Bỉ

Sơ lược về nước Bỉ: Châu lục: Châu Âu Khu vực: Tây Âu Mã vùng: 32 Diện tích: 30.280 km² Dân số: 11.539.328 người (2019) GDP: 529,61 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 21 tháng 7 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của nước Bỉ Vị trí của nước Bỉ … Đọc tiếp

Bản đồ Cộng hòa Dominican

Bản đồ Cộng hòa Dominican

Sơ lược về Cộng hòa Dominican: Châu lục: Châu Mỹ Khu vực: Vùng Caribe Mã vùng: 1-809 1-829 1-849 Diện tích: 48.320 km² Dân số: 10.738.958 người (2019) GDP: 88,94 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 27 tháng 2 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Cộng hòa Dominican Vị … Đọc tiếp

Bản đồ nước Đức

Bản đồ nước Đức

Sơ lược về nước Đức: Châu lục: Châu Âu Khu vực: Tây Âu Mã vùng: 49 Diện tích: 348.560 km² Dân số: 83.517.045 người (2019) GDP: 3.845,63 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 3 tháng 10 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của nước Đức Vị trí của nước Đức … Đọc tiếp

Bản đồ Iraq

Bản đồ Iraq

Sơ lược về Iraq: Châu lục: Châu Á Khu vực: Tây Á Mã vùng: 964 Diện tích: 434.320 km² Dân số: 39.309.783 người (2019) GDP: 234,09 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 3 tháng 10 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Iraq Vị trí của Iraq Bản đồ hành … Đọc tiếp

Bản đồ Hàn Quốc (Nam Triều Tiên)

Bản đồ Hàn Quốc (Nam Triều Tiên)

Sơ lược về Hàn Quốc: Châu lục: Châu Á Khu vực: Đông Á Mã vùng: 82 Diện tích: 97.230 km² Dân số: 51.225.308 người (2019) GDP: 1.642,38 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 1 tháng 3 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Hàn Quốc Vị trí của Hàn Quốc … Đọc tiếp

Bản đồ Cộng hòa Ai-len (Ireland)

Bản đồ Cộng hòa Ai-len (Ireland)

Sơ lược về Ireland: Châu lục: Châu Âu Khu vực: Bắc Âu Mã vùng: 353 Diện tích: 68.890 km² Dân số: 4.882.495 người (2019) GDP: 388,7 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 24 tháng 4 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Ireland Vị trí của Ireland Bản đồ hành … Đọc tiếp

Bản đồ Na Uy

Bản đồ Na Uy

Sơ lược về Na Uy: Châu lục: Châu Âu Khu vực: Bắc Âu Mã vùng: 47 Diện tích: 365.268 km² Dân số: 5.378.857 người (2019) GDP: 403,34 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 17 tháng 5 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Na Uy Vị trí của Na Uy … Đọc tiếp

Bản đồ Algeria

Bản đồ Algeria

Sơ lược về Algeria: Châu lục: Châu Phi Khu vực: Bắc Phi Mã vùng: 213 Diện tích: 2.381.740 km² Dân số: 43.053.054 người (2019) GDP: 169,99 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 5 tháng 7 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Algeria Vị trí của Algeria Bản đồ hành … Đọc tiếp

Bản đồ Chile

Bản đồ Chile

Sơ lược về Chile: Châu lục: Châu Mỹ Khu vực: Nam Mỹ Mã vùng: 56 Diện tích: 743.532 km² Dân số: 18.952.038 người (2019) GDP: 282,32 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 18 tháng 9 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Chile Vị trí của Chile Bản đồ hành … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái