Bản đồ nước Mỹ (Hoa Kỳ)

Bản đồ nước Mỹ (Hoa Kỳ)

Sơ lược về Hoa Kỳ: Châu lục: Châu Mỹ Khu vực: Bắc Mỹ Mã vùng: 1 Diện tích: 9.147.420 km² Dân số: 329.064.917 người (2019) GDP: 21.427,7 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 4 tháng 7 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Hoa Kỳ Nước Mỹ hay còn gọi … Đọc tiếp

Bản đồ Trung Quốc

Bản đồ Trung Quốc

Sơ lược về Trung Quốc: Châu lục: Châu Á Khu vực: Đông Á Mã vùng: 86 Diện tích: 9.388.211 km² Dân số: 1.433.783.686 người (2019) GDP: 14.342,9 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Trung Quốc Vị trí của Trung Quốc Bản đồ hành chính Trung … Đọc tiếp

Bản đồ Nhật Bản

Bản đồ Nhật Bản

Sơ lược về Nhật Bản: Châu lục: Châu Á Khu vực: Đông Á Mã vùng: 81 Diện tích: 364.555 km² Dân số: 126.860.301 người (2019) GDP: 5.081,77 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Nhật Bản Vị trí của Nhật Bản Bản đồ hành chính Nhật … Đọc tiếp

Bản đồ Argentina

Bản đồ Argentina

Sơ lược về Argentina: Châu lục: Châu Mỹ Khu vực: Nam Mỹ Mã vùng: 54 Diện tích: 2.736.690 km² Dân số: 44.780.677 người (2019) GDP: 449,66 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 9 tháng 7 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Argentina Vị trí của Argentina Bản đồ hành … Đọc tiếp

Bản đồ Myanmar

Bản đồ Myanmar

Sơ lược về Myanmar: Châu lục: Châu Á Khu vực: Đông Nam Á Mã vùng: 95 Diện tích: 653.290 km² Dân số: 54.045.420 người (2019) GDP: 76,09 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 4 tháng 1 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Myanmar Vị trí của Myanmar Bản đồ … Đọc tiếp

Bản đồ Brazil

Bản đồ Brazil

Sơ lược về Brazil: Châu lục: Châu Mỹ Khu vực: Nam Mỹ Mã vùng: 55 Diện tích: 8.358.140 km² Dân số: 211.049.527 người (2019) GDP: 1.839,76 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 7 tháng 9 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Brazil Vị trí của Brazil Bản đồ hành … Đọc tiếp

Bản đồ Kazakhstan

Bản đồ Kazakhstan

Sơ lược về Kazakhstan: Châu lục: Châu Á Khu vực: Trung Nam Á Mã vùng: 7 Diện tích: 2.699.700 km² Dân số: 18.551.427 người (2019) GDP: 180,16 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 16 tháng 12 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Kazakhstan Vị trí của Kazakhstan Bản đồ … Đọc tiếp

Bản đồ Malaysia

Bản đồ Malaysia

Sơ lược về Malaysia: Châu lục: Châu Á Khu vực: Đông Nam Á Mã vùng: 60 Diện tích: 328.550 km² Dân số: 31.949.777 người (2019) GDP: 364,7 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 31 tháng 8 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Malaysia Vị trí của Malaysia Bản đồ … Đọc tiếp

Bản đồ Ukraine

Bản đồ Ukraine

Sơ lược về Ukraine: Châu lục: Châu Âu Khu vực: Đông Âu Mã vùng: 380 Diện tích: 579.320 km² Dân số: 43.993.638 người (2019) GDP: 153,78 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 24 tháng 8 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Ukraine Vị trí của Ukraine Bản đồ hành … Đọc tiếp

Bản đồ nước Úc

Bản đồ nước Úc

Sơ lược về nước Úc: Châu lục: Châu Đại Dương Mã vùng: 61 Diện tích: 7.682.300 km² Dân số: 25.203.198 người (2019) GDP: 1.392,68 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của nước Úc Vị trí của nước Úc Bản đồ hành chính nước Úc khổ lớn … Đọc tiếp

Bản đồ Kenya

Bản đồ Kenya

Sơ lược về Kenya: Châu lục: Châu Phi Khu vực: Đông Phi Mã vùng: 254 Diện tích: 569.140 km² Dân số: 52.573.973 người (2019) GDP: 95,5 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 12 tháng 12 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Kenya Vị trí của Kenya Bản đồ hành … Đọc tiếp

Bản đồ Peru

Bản đồ Peru

Sơ lược về Peru: Châu lục: Châu Mỹ Khu vực: Nam Mỹ Mã vùng: 51 Diện tích: 1.280.000 km² Dân số: 32.510.453 người (2019) GDP: 226,85 tỉ đô la (USD) – cập nhật 2019 Quốc khánh: 28 tháng 7 Quốc kỳ : Bản đồ vị trí của Peru Vị trí của Peru Bản đồ hành … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái