Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu tái định cư trường Đại học Kinh Tế và nhà ở cán bộ – giảng viên, Quận 9

Quy hoạch online Khu tái định cư trường Đại học Kinh Tế và nhà ở cán bộ – giảng viên, Quận 9

Nhấn vào để xem: Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu tái định cư trường ĐH Kinh Tế và nhà ở cán bộ – giảng viên, Quận 9

Download file PDF – Tải về file quy hoạch

Khảo sát nhanh:

Để tránh tình trạng spam, mời bạn thực hiện bài khảo sát dưới đây để nhận link tải file PDF nhé.

Tra cứu nhanh bản đồ và quy hoạch

Xem thêm quy hoạch tổng thể Hồ Chí Minh và quy hoạch chi tiết của: Xem thêm quy hoạch của: 
Để lại đánh giá của bạn

Bài đề xuất

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái