Mặt bằng Shophouse và Duplex Lumiere Boulevard

Mặt bằng Shophouse và Duplex tòa A – Lumiere Boulevard

Mặt bằng tầng trệt tòa A

Mặt bằng Shophouse TMDV - mặt bằng Duplex Lumiere Boulevard

Mặt bằng lầu 1 tòa A

Mặt bằng Shophouse TMDV - mặt bằng Duplex Lumiere Boulevard

Mặt bằng Shophouse và Duplex tòa B – Lumiere Boulevard

Mặt bằng tầng trệt tòa B

Mặt bằng Shophouse TMDV - mặt bằng Duplex Lumiere Boulevard

Mặt bằng lầu 1 tòa B

Mặt bằng Shophouse TMDV - mặt bằng Duplex Lumiere Boulevard

Mặt bằng Shophouse và Duplex tòa C – Lumiere Boulevard

Mặt bằng tầng trệt tòa C

Mặt bằng Shophouse TMDV - mặt bằng Duplex Lumiere Boulevard

Mặt bằng lầu 1 tòa C

Mặt bằng Shophouse TMDV - mặt bằng Duplex Lumiere Boulevard

Mặt bằng Shophouse và Duplex tòa D – Lumiere Boulevard

Mặt bằng tầng trệt tòa D

Mặt bằng Shophouse TMDV - mặt bằng Duplex Lumiere Boulevard

Mặt bằng lầu 1 tòa D

Mặt bằng Shophouse TMDV - mặt bằng Duplex Lumiere Boulevard

Mặt bằng Shophouse và Duplex tòa E – Lumiere Boulevard

Mặt bằng tầng trệt tòa E

Mặt bằng Shophouse TMDV - mặt bằng Duplex Lumiere Boulevard

Mặt bằng lầu 1 tòa E

Mặt bằng Shophouse TMDV - mặt bằng Duplex Lumiere Boulevard

Xem thêm

5/5 - (2 bình chọn)

Tổng quan dự án

Bản tin dự án

Địa Ốc Thông Thái