Mặt bằng Shophouse Origami

Mặt bằng tổng thể khối đế Origami

Tầng trệt của Origami bao gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, các căn Shophouse và các căn Garden House. Thông tin diện tích thể hiện trên mặt bằng là diện tích tim tường.

Các tiện ích nội khu Origami được đánh số trên mặt bằng:

 1. Hồ bơi người lớn
 2. Hồ bơi trẻ em
 3. Sân tập gym ngoài trời
 4. Sân dưỡng sinh, vườn thiền
 5. Chòi nghỉ
 6. Thảm cỏ đa năng
 7. Biểu tượng nghệ thuật phong cách Nhật Bản
 8. Cổng chào Origami
 9. Vườn cảnh quan, Vườn nhiệt đới
 10. Vườn cờ
 11. Sân chơi trẻ em
 12. Vườn Tùng
 13. Vườn đá
 14. Sân bóng rổ
 15. Sân cầu lông
 16. Sân bóng rổ nửa sân
 17. Sân tập bóng rổ
 18. Sân bóng chuyền hơi
 19. Sân tennis
 20. Cổng Torii
 21. Hồ cá
 22. Tháp đá
Tải về file mặt bằng Shophouse Origami

🔴 File ảnh:

Mặt bằng shophouse Origami

🔴 File PDF: NHẤN ĐỂ TẢI VỀ

5/5 - (4 bình chọn)

Bài đề xuất

Mặt bằng tòa S6.06 The Origami
Tổng quan tòa S6.06 Tòa S6.06 Kiểu tòa Chữ U Số tầng nổi 29 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 30 Mặt bằng tầng 2 tòa S6.06 Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.06 (tầng 3-29) Tải về mặt bằng tòa S6.06 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S6.06 The Origami
Mặt bằng tòa S10.07 The Origami
Tổng quan tòa S10.07 Tòa S10.07 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S10.07 Mặt bằng tầng điển hình tòa S10.07 (tầng 3-26) Tải về mặt bằng tòa S10.07 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S10.07 The Origami
Mặt bằng tòa S7.01 The Origami
Tổng quan tòa S7.01 Tòa S7.01 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S7.01 Mặt bằng tầng điển hình tòa S7.01 (tầng 3-26) Tải về mặt bằng tòa S7.01 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S7.01 The Origami
Mặt bằng tòa S7.02 The Origami
Tổng quan tòa S7.02 Tòa S7.02 Kiểu tòa Chữ U Số tầng nổi 30 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 30 Mặt bằng tầng 2 tòa S7.02 Mặt bằng tầng điển hình tòa S7.02 (tầng 3-19) Mặt bằng tầng 20 tòa S7.02 Mặt bằng tòa S7.02 tầng 21-30 Tải về mặt bằng tòa ... Đọc tiếp
Mặt bằng tòa S7.02 The Origami
Mặt bằng tòa S7.03 The Origami
Tổng quan tòa S7.03 Tòa S7.03 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S7.03 Mặt bằng tầng điển hình tòa S7.03 (tầng 3-26) Tải về mặt bằng tòa S7.03 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S7.03 The Origami
Mặt bằng tòa S7.05 The Origami
Tổng quan tòa S7.05 Tòa S7.05 Kiểu tòa Chữ Z Số tầng nổi 21 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 19 Mặt bằng tầng 2 tòa S7.05 Mặt bằng tầng điển hình tòa S7.05 (tầng 3-21) Tải về mặt bằng tòa S7.05 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S7.05 The Origami
Mặt bằng tòa S8.01 The Origami
Tổng quan tòa S8.01 Tòa S8.01 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S8.01 Mặt bằng tầng điển hình tòa S8.01 (tầng 3-25) Mặt bằng tầng 26 tòa S8.01 Tải về mặt bằng tòa S8.01 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S8.01 The Origami
Mặt bằng tòa S8.02 The Origami
Tổng quan tòa S8.02 Tòa S8.02 Kiểu tòa Chữ Z Số tầng nổi 21 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 19 Mặt bằng tầng 2 tòa S8.02 Mặt bằng tầng điển hình tòa S8.02 (tầng 3-20) Mặt bằng tầng 21 tòa S8.02 Tải về mặt bằng tòa S8.02 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S8.02 The Origami
Mặt bằng tòa S8.03 The Origami
Tổng quan tòa S8.03 Tòa S8.03 Kiểu tòa Chữ Z Số tầng nổi 21 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 19 Mặt bằng tầng 2 tòa S8.03 Mặt bằng tầng điển hình tòa S8.03 (tầng 3-20) Mặt bằng tầng 21 tòa S8.03 Tải về mặt bằng tòa S8.03 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S8.03 The Origami
Mặt bằng tòa S9.01 The Origami
Tổng quan tòa S9.01 Tòa S9.01 Kiểu tòa Chữ Z Số tầng nổi 21 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 19 Mặt bằng tầng 2 tòa S9.01 Mặt bằng tầng điển hình tòa S9.01 (tầng 3-21) Tải về mặt bằng tòa S9.01 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S9.01 The Origami
Mặt bằng tòa S9.02 The Origami
Tổng quan tòa S9.02 Tòa S9.02 Kiểu tòa Chữ U Số tầng nổi 30 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 30 Mặt bằng tầng 2 tòa S9.02 Mặt bằng tầng điển hình tòa S9.02 (tầng 3-19) Mặt bằng tầng 20 tòa S9.02 Mặt bằng tòa S9.02 tầng 21-30 Tải về mặt bằng tòa ... Đọc tiếp
Mặt bằng tòa S9.02 The Origami
Mặt bằng tòa S9.03 The Origami
Tổng quan tòa S9.03 Tòa S9.03 Kiểu tòa Chữ Z Số tầng nổi 20 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 19 Mặt bằng tầng 2 tòa S9.03 Mặt bằng tầng điển hình tòa S9.03 (tầng 3-20) Tải về mặt bằng tòa S9.03 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S9.03 The Origami
Mặt bằng tòa S10.01 The Origami
Tổng quan tòa S10.01 Tòa S10.01 Kiểu tòa Chữ Z Số tầng nổi 20 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 19 Mặt bằng tầng 2 tòa S10.01 Mặt bằng tầng điển hình tòa S10.01 (tầng 3-19) Mặt bằng tầng 20 tòa S10.01 Tải về mặt bằng tòa S10.01 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S10.01 The Origami
Mặt bằng tòa S6.01 The Origami
Tổng quan tòa S6.01 Tòa S6.01 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S6.01 Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.01 (tầng 3-26) Tải về mặt bằng tòa S6.01 The Origami (PDF) Xem thêm
Mặt bằng tòa S6.01 The Origami