Thông tin shop đế - mặt bằng shophouse Origami

Mặt bằng Shophouse Origami

Mặt bằng tổng thể khối đế Origami Tầng trệt của Origami bao gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, các căn Shophouse và các căn Garden House. Thông tin diện tích thể hiện trên mặt bằng là diện tích tim tường. Các tiện ích nội khu Origami được đánh số trên mặt bằng: Hồ bơi người … Đọc tiếp

Mặt bằng Origami kèm mã căn

Mặt bằng phân khu Origami kèm mã căn – bản chuẩn – phân giải cao

Mặt bằng phân khu The Origami – Vinhomes Grand Park Nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu mặt bằng và mã căn hộ Origami của quý khách hàng cũng như các bạn nhân viên kinh doanh. Địa Ốc Thông Thái đã dành thời gian tổng hợp và xây dựng file mặt bằng phân khu The … Đọc tiếp

Mặt bằng tòa S6.01 The Origami

Mặt bằng tòa S6.01 The Origami

Tổng quan tòa S6.01 Tòa S6.01 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S6.01 Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.01 (tầng 3-26) Tải về mặt bằng tòa S6.01 The Origami (PDF) Xem thêm

Mặt bằng tòa S10.02 The Origami

Mặt bằng tòa S10.02 The Origami

Tổng quan tòa S10.02 Tòa S10.02 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S10.02 Mặt bằng tầng 3 tòa S10.02 Mặt bằng tầng điển hình tòa S10.02 (tầng 4-25) Mặt bằng tầng 26 tòa S10.02 Tải về mặt bằng tòa … Đọc tiếp

Mặt bằng tòa S6.02 The Origami

Mặt bằng tòa S6.02 The Origami

Tổng quan tòa S6.02 Tòa S6.02 Kiểu tòa Chữ Z Số tầng nổi 21 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 19 Mặt bằng tầng 2 tòa S6.02 Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.02 (tầng 3-21) Tải về mặt bằng tòa S6.02 The Origami (PDF) Xem thêm

Mặt bằng tòa S10.03 The Origami

Mặt bằng tòa S10.03 The Origami

Tổng quan tòa S10.03 Tòa S10.03 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S10.03 Mặt bằng tầng 3 tòa S10.03 Mặt bằng tầng điển hình tòa S10.03 (tầng 4-26) Tải về mặt bằng tòa S10.03 The Origami (PDF) Xem thêm

Mặt bằng tòa S6.03 The Origami

Mặt bằng tòa S6.03 The Origami

Tổng quan tòa S6.03 Tòa S6.03 Kiểu tòa Chữ Z Số tầng nổi 21 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 19 Mặt bằng tầng 2 tòa S6.03 Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.03 (tầng 3-21) Tải về mặt bằng tòa S6.03 The Origami (PDF) Xem thêm

Mặt bằng tòa S10.05 The Origami

Mặt bằng tòa S10.05 The Origami

Tổng quan tòa S10.05 Tòa S10.05 Kiểu tòa Chữ Z Số tầng nổi 20 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 19 Mặt bằng tầng 2 tòa S10.05 Mặt bằng tầng điển hình tòa S10.05 (tầng 3-19) Mặt bằng tầng 20 tòa S10.05 Tải về mặt bằng tòa S10.05 The Origami (PDF) Xem thêm

Mặt bằng tòa S6.05 The Origami

Mặt bằng tòa S6.05 The Origami

Tổng quan tòa S6.05 Tòa S6.05 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S6.05 Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.05 (tầng 3-26) Tải về mặt bằng tòa S6.05 The Origami (PDF) Xem thêm

Mặt bằng tòa S10.06 The Origami

Mặt bằng tòa S10.06 The Origami

Tổng quan tòa S10.06 Tòa S10.06 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S10.06 Mặt bằng tầng điển hình tòa S10.06 (tầng 3-26) Tải về mặt bằng tòa S10.06 The Origami (PDF) Xem thêm

Mặt bằng tòa S6.06 The Origami

Mặt bằng tòa S6.06 The Origami

Tổng quan tòa S6.06 Tòa S6.06 Kiểu tòa Chữ U Số tầng nổi 29 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 30 Mặt bằng tầng 2 tòa S6.06 Mặt bằng tầng điển hình tòa S6.06 (tầng 3-29) Tải về mặt bằng tòa S6.06 The Origami (PDF) Xem thêm

Mặt bằng tòa S10.07 The Origami

Mặt bằng tòa S10.07 The Origami

Tổng quan tòa S10.07 Tòa S10.07 Kiểu tòa Chữ T Số tầng nổi 26 Số tầng hầm 2 Số căn mỗi tầng 21 Mặt bằng tầng 2 tòa S10.07 Mặt bằng tầng điển hình tòa S10.07 (tầng 3-26) Tải về mặt bằng tòa S10.07 The Origami (PDF) Xem thêm