Bản đồ Chad

Bản đồ hành chính Chad trên nền Google Map

Bản đồ hành chính của Chad

Bản đồ hành chính Chad khổ lớn - Political Map of Chad

Bản đồ địa lý tự nhiên của Chad

Bản đồ tự nhiên Chad - Physical Map of Chad

Fun Facts và câu hỏi thường gặp về Chad

  • Diện tích của Chad là: 1,259,200 km2.
  • Dân số của Chad là: 15,946,876 (số liệu năm 2019).
  • GPD của Chad năm 2019 là 11,32 tỉ đô la (USD). Nguồn dữ liệu: World Bank.
  • Thủ đô của Chad là gì? Trả lời: Thủ đô của Chad là N’Djamena.
  • Ngày quốc khánh của Chad: ngày 11 tháng 8. Kỷ niệm ngày giành độc lập khỏi Pháp năm 1960.

Xem thêm bản đồ các nước và vùng lãnh thổ khác

Bản đồ các quốc gia trên thế giới

Để hỗ trợ các bạn dễ dàng tìm kiếm và tra cứu bản đồ các quốc gia. Trong phần này, Địa Ốc Thông Thái sẽ liệt kê tên của 198 quốc gia chia theo các khu vực địa lý. Các bạn chỉ cần nhấn vào tên quốc gia tương ứng để xem bản đồ của quốc gia đó. 198 quốc gia được liệt kê bao gồm:

  • 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ) – được công nhận trên toàn thế giới.
  • 2 Quan sát viên của LHQ là Palestine và Vatican (màu đỏ).
  • Các quốc gia được công nhận hạn chế (màu tím): Đài Loan, Kosovo, Tây Sahara. Trong đó: Đài Loan và Kosovo là 2 quốc gia độc lập và được nhiều quốc gia thành viên LHQ công nhận. Riêng Tây Sahara cũng được nhiều nước công nhận nhưng không độc lập do đang bị chiếm đóng.

Ngoài 198 quốc gia kể trên thì còn có 6 quốc gia tuyên bố độc lập nhưng không được công nhận. Đó là: Abkhazia, Bắc Síp, Nam Ossetia, Somaliland, Transnistria, Nagorno - Karabakh. Như vậy, nếu tính cả 6 quốc gia này thì hiện nay trên thế giới có tất cả 204 quốc gia.

Các nước châu Âu:

Các nước châu Á:

Các nước châu Phi:

Các nước châu Mỹ:

Các nước châu Đại Dương:

Bản đồ các vùng lãnh thổ khác

Ngoài các quốc gia kể trên, có những vùng lãnh thổ khác mà Địa Ốc Thông Thái muốn giới thiệu đến các bạn.
Địa Ốc Thông Thái