Bản đồ Cộng hòa Congo

Bản đồ hành chính Cộng hòa Congo trên nền Google Map

Bản đồ hành chính của Cộng hòa Congo

Bản đồ hành chính Cộng hòa Congo khổ lớn - Political Map of Republic of the Congo

Bản đồ địa lý tự nhiên của Cộng hòa Congo

Bản đồ tự nhiên Cộng hòa Congo - Physical Map of Republic of the Congo

Fun Facts và câu hỏi thường gặp về Cộng hòa Congo

  • Diện tích của Cộng hòa Congo là: 341,500 km2.
  • Dân số của Cộng hòa Congo là: 5,380,508 (số liệu năm 2019).
  • GPD của Cộng hòa Congo năm 2019 là 10,82 tỉ đô la (USD). Nguồn dữ liệu: World Bank.
  • Thủ đô của Cộng hòa Congo là gì? Trả lời: Thủ đô của Cộng hòa Congo là Brazzaville.
  • Ngày quốc khánh của Cộng hòa Congo: ngày 15 tháng 8. Kỷ niệm ngày giành độc lập khỏi Pháp năm 1960.

Xem thêm bản đồ các nước và vùng lãnh thổ khác

Bản đồ các quốc gia trên thế giới

Để hỗ trợ các bạn dễ dàng tìm kiếm và tra cứu bản đồ các quốc gia. Trong phần này, Địa Ốc Thông Thái sẽ liệt kê tên của 198 quốc gia chia theo các khu vực địa lý. Các bạn chỉ cần nhấn vào tên quốc gia tương ứng để xem bản đồ của quốc gia đó. 198 quốc gia được liệt kê bao gồm:

  • 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ) – được công nhận trên toàn thế giới.
  • 2 Quan sát viên của LHQ là Palestine và Vatican (màu đỏ).
  • Các quốc gia được công nhận hạn chế (màu tím): Đài Loan, Kosovo, Tây Sahara. Trong đó: Đài Loan và Kosovo là 2 quốc gia độc lập và được nhiều quốc gia thành viên LHQ công nhận. Riêng Tây Sahara cũng được nhiều nước công nhận nhưng không độc lập do đang bị chiếm đóng.

Ngoài 198 quốc gia kể trên thì còn có 6 quốc gia tuyên bố độc lập nhưng không được công nhận. Đó là: Abkhazia, Bắc Síp, Nam Ossetia, Somaliland, Transnistria, Nagorno - Karabakh. Như vậy, nếu tính cả 6 quốc gia này thì hiện nay trên thế giới có tất cả 204 quốc gia.

Các nước châu Âu:

Các nước châu Á:

Các nước châu Phi:

Các nước châu Mỹ:

Các nước châu Đại Dương:

Bản đồ các vùng lãnh thổ khác

Ngoài các quốc gia kể trên, có những vùng lãnh thổ khác mà Địa Ốc Thông Thái muốn giới thiệu đến các bạn.
Địa Ốc Thông Thái