Bản đồ New Caledonia

Sơ lược về New Caledonia:
Diện tích:19.060 km²
Dân số:284.060 người (2019)
Quốc kỳ :Quốc kỳ New Caledonia

Bản đồ vị trí của New Caledonia

Bản đồ vị trí của New Caledonia
Vị trí của New Caledonia

Bản đồ hành chính New Caledonia trên nền Google Map

Bạn có thể nhấn vào Bản đồ New Caledonia để xem bản đồ toàn màn hình.

Bản đồ New Caledonia trực tuyến là bản đồ được xây dựng bởi Địa Ốc Thông Thái thể hiện cụ thể các đơn vị hành chính dưới các màu sắc riêng biệt, anh chị có thể dễ dàng nhận diện được ranh giới giữa các đơn vị hành chính. Bản đồ cũng hỗ trợ xem full màn hình (không khả dụng trên một số thiết bị di động), cùng với chức năng zoom lớn hình ảnh vệ tinh để có thể nhìn rõ các tuyến đường, tòa nhà.

Nguồn: Nền bản đồ được lấy từ các bản đồ uy tín như Open Street Map (OSM), Arcgisonline, Google Map, Wmflabs… Dữ liệu ranh giới hành chính được lấy từ Database of Global Administrative Areas.

Fun Facts – Những sự thật thú vị về New Caledonia

Xem thêm

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái