Danh sách phường xã Hà Nội (update 2021)

Danh sách phường xã Hà Nội (update 2021)

Tính đến hiện tại Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 579 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các quận nội thành Hà Nội Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Hà Nội Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Đắk Lắk (update 2021)

Danh sách phường xã Đắk Lắk (update 2021)

Tính đến hiện tại Đắk Lắk có 15 đơn vị hành chính cấp huyện và 184 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Đắk Lắk Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Đắk Lắk Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Lai Châu (update 2021)

Danh sách phường xã Lai Châu (update 2021)

Tính đến hiện tại Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 106 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Lai Châu Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Lai Châu Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Danh sách phường xã Sóc Trăng (update 2021)

Danh sách phường xã Sóc Trăng (update 2021)

Tính đến hiện tại Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 109 đơn vị hành chính cấp xã phường. Xem thêm: Danh sách các huyện của tỉnh Sóc Trăng Danh sách tất cả xã phường Việt Nam (Excel) Bảng danh sách các phường xã thuộc Sóc Trăng Danh sách chi tiết … Đọc tiếp

Địa Ốc Thông Thái