Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Vĩnh Phúc (update 2021)

Tính đến hiện tại Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 136 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Vĩnh Phúc

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Vĩnh Yên

Thành phố Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Vĩnh Yên: Phường Đống Đa, phường Đồng Tâm, phường Hội Hợp, phường Khai Quang, phường Liên Bảo, phường Ngô Quyền, phường Tích Sơn, xã Định Trung, xã Thanh Trù.

DS các phường, xã của thành phố Phúc Yên

Thành phố Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Phúc Yên: Phường Đồng Xuân, phường Hùng Vương, phường Nam Viêm, phường Phúc Thắng, phường Tiền Châu, phường Trưng Nhị, phường Trưng Trắc, phường Xuân Hòa, xã Cao Minh, xã Ngọc Thanh.

DS các thị trấn, xã của huyện Bình Xuyên

Huyện Bình Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bình Xuyên: Thị trấn Hương Canh (huyện lỵ), thị trấn Bá Hiến, thị trấn Đạo Đức, thị trấn Gia Khánh, thị trấn Thanh Lãng, xã Hương Sơn, xã Phú Xuân, xã Quất Lưu, xã Sơn Lôi, xã Tam Hợp, xã Tân Phong, xã Thiện Kế, xã Trung Mỹ.

DS các thị trấn, xã của huyện Lập Thạch

Huyện Lập Thạch có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lập Thạch: Thị trấn Lập Thạch (huyện lỵ), thị trấn Hoa Sơn, xã Bắc Bình, xã Bàn Giản, xã Đình Chu, xã Đồng Ích, xã Hợp Lý, xã Liên Hòa, xã Liễn Sơn, xã Ngọc Mỹ, xã Quang Sơn, xã Sơn Đông, xã Thái Hòa, xã Tiên Lữ, xã Triệu Đề, xã Tử Du, xã Văn Quán, xã Vân Trục, xã Xuân Hòa, xã Xuân Lôi.

DS các thị trấn, xã của huyện Sông Lô

Huyện Sông Lô có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Sông Lô: Thị trấn Tam Sơn (huyện lỵ), xã Bạch Lưu, xã Cao Phong, xã Đôn Nhân, xã Đồng Quế, xã Đồng Thịnh, xã Đức Bác, xã Hải Lựu, xã Lãng Công, xã Nhân Đạo, xã Nhạo Sơn, xã Như Thụy, xã Phương Khoan, xã Quang Yên, xã Tân Lập, xã Tứ Yên, xã Yên Thạch.

DS các thị trấn, xã của huyện Tam Đảo

Huyện Tam Đảo có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 6 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tam Đảo: Thị trấn Hợp Châu (huyện lỵ), thị trấn Đại Đình, thị trấn Tam Đảo, xã Bồ Lý, xã Đạo Trù, xã Hồ Sơn, xã Minh Quang, xã Tam Quan, xã Yên Dương.

DS các thị trấn, xã của huyện Tam Dương

Huyện Tam Dương có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tam Dương: Thị trấn Hợp Hòa (huyện lỵ), xã An Hòa, xã Đạo Tú, xã Đồng Tĩnh, xã Duy Phiên, xã Hoàng Đan, xã Hoàng Hoa, xã Hoàng Lâu, xã Hợp Thịnh, xã Hướng Đạo, xã Kim Long, xã Thanh Vân, xã Vân Hội.

DS các thị trấn, xã của huyện Vĩnh Tường

Huyện Vĩnh Tường có 28 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 25 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vĩnh Tường: Thị trấn Vĩnh Tường (huyện lỵ), thị trấn Thổ Tang, thị trấn Tứ Trưng, xã An Tường, xã Bình Dương, xã Bồ Sao, xã Cao Đại, xã Chấn Hưng, xã Đại Đồng, xã Kim Xá, xã Lũng Hòa, xã Lý Nhân, xã Nghĩa Hưng, xã Ngũ Kiên, xã Phú Đa, xã Tam Phúc, xã Tân Phú, xã Tân Tiến, xã Thượng Trưng, xã Tuân Chính, xã Vân Xuân, xã Việt Xuân, xã Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Thịnh, xã Vũ Di, xã Yên Bình, xã Yên Lập. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Phú Thịnh, xã Tân Cương.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Lạc

Huyện Yên Lạc có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Lạc: Thị trấn Yên Lạc (huyện lỵ), xã Bình Định, xã Đại Tự, xã Đồng Cương, xã Đồng Văn, xã Hồng Châu, xã Hồng Phương, xã Liên Châu, xã Nguyệt Đức, xã Tam Hồng, xã Tề Lỗ, xã Trung Hà, xã Trung Kiên, xã Trung Nguyên, xã Văn Tiến, xã Yên Đồng, xã Yên Phương.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái