Danh sách phường xã Vĩnh Phúc (update 2022)

Tính đến hiện tại Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 136 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Vĩnh Phúc

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Vĩnh Yên

Thành phố Vĩnh Yên có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 2 xã.

DS các phường, xã của thành phố Phúc Yên

Thành phố Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 2 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Bình Xuyên

Huyện Bình Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 thị trấn, 8 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Lập Thạch

Huyện Lập Thạch có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 18 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Sông Lô

Huyện Sông Lô có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Tam Đảo

Huyện Tam Đảo có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 6 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Tam Dương

Huyện Tam Dương có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Vĩnh Tường

Huyện Vĩnh Tường có 28 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 25 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Lạc

Huyện Yên Lạc có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
1/5 - (3 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái