Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Yên Bái (update 2021)

Tính đến hiện tại Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 173 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Yên Bái

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Yên Bái

Thành phố Yên Bái có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 phường, 6 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Yên Bái: Phường Đồng Tâm, phường Hồng Hà, phường Hợp Minh, phường Minh Tân, phường Nam Cường, phường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Thái Học, phường Yên Ninh, phường Yên Thịnh, xã Âu Lâu, xã Giới Phiên, xã Minh Bảo, xã Tân Thịnh, xã Tuy Lộc, xã Văn Phú. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Phúc Lộc, xã Văn Tiến.

DS các phường, xã của thị xã Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 10 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Nghĩa Lộ: Phường Cầu Thia, phường Pú Trạng, phường Tân An, phường Trung Tâm, xã Hạnh Sơn, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lộ, xã Nghĩa Lợi, xã Nghĩa Phúc, xã Phù Nham, xã Phúc Sơn, xã Sơn A, xã Thạch Lương, xã Thanh Lương.

DS các thị trấn, xã của huyện Lục Yên

Huyện Lục Yên có 24 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 23 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lục Yên: Thị trấn Yên Thế (huyện lỵ), xã An Lạc, xã An Phú, xã Động Quan, xã Khai Trung, xã Khánh Hòa, xã Khánh Thiện, xã Lâm Thượng, xã Liễu Đô, xã Mai Sơn, xã Minh Chuẩn, xã Minh Tiến, xã Minh Xuân, xã Mường Lai, xã Phan Thanh, xã Phúc Lợi, xã Tân Lập, xã Tân Lĩnh, xã Tân Phượng, xã Tô Mậu, xã Trúc Lâu, xã Trung Tâm, xã Vĩnh Lạc, xã Yên Thắng.

DS các thị trấn, xã của huyện Mù Cang Chải

Huyện Mù Cang Chải có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mù Cang Chải: Thị trấn Mù Cang Chải (huyện lỵ), xã Cao Phạ, xã Chế Cu Nha, xã Chế Tạo, xã Dế Xu Phình, xã Hồ Bốn, xã Khao Mang, xã Kim Nọi, xã La Pán Tẩn, xã Lao Chải, xã Mồ Dề, xã Nậm Có, xã Nậm Khắt, xã Púng Luông.

DS các thị trấn, xã của huyện Trạm Tấu

Huyện Trạm Tấu có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Trạm Tấu: Thị trấn Trạm Tấu (huyện lỵ), xã Bản Công, xã Bản Mù, xã Hát Lừu, xã Làng Nhì, xã Pá Hu, xã Pá Lau, xã Phình Hồ, xã Tà Si Láng, xã Trạm Tấu, xã Túc Đán, xã Xà Hồ.

DS các thị trấn, xã của huyện Trấn Yên

Huyện Trấn Yên có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Trấn Yên: Thị trấn Cổ Phúc (huyện lỵ), xã Báo Đáp, xã Bảo Hưng, xã Cường Thịnh, xã Đào Thịnh, xã Hòa Cuông, xã Hồng Ca, xã Hưng Khánh, xã Hưng Thịnh, xã Kiên Thành, xã Lương Thịnh, xã Minh Quán, xã Minh Quân, xã Nga Quán, xã Quy Mông, xã Tân Đồng, xã Vân Hội, xã Việt Cường, xã Việt Hồng, xã Việt Thành, xã Y Can. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Minh Tiến.

DS các thị trấn, xã của huyện Văn Chấn

Huyện Văn Chấn có 24 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Văn Chấn: Thị trấn Sơn Thịnh (huyện lỵ), thị trấn Nông trường Liên Sơn, thị trấn Nông trường Trần Phú, xã An Lương, xã Bình Thuận, xã Cát Thịnh, xã Chấn Thịnh, xã Đại Lịch, xã Đồng Khê, xã Gia Hội, xã Minh An, xã Nậm Búng, xã Nậm Lành, xã Nậm Mười, xã Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Tâm, xã Sơn Lương, xã Sùng Đô, xã Suối Bu, xã Suối Giàng, xã Suối Quyền, xã Tân Thịnh, xã Thượng Bằng La, xã Tú Lệ.

DS các thị trấn, xã của huyện Văn Yên

Huyện Văn Yên có 25 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 24 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Văn Yên: Thị trấn Mậu A (huyện lỵ), xã An Bình, xã An Thịnh, xã Châu Quế Hạ, xã Châu Quế Thượng, xã Đại Phác, xã Đại Sơn, xã Đông An, xã Đông Cuông, xã Lâm Giang, xã Lang Thíp, xã Mậu Đông, xã Mỏ Vàng, xã Nà Hẩu, xã Ngòi A, xã Phong Dụ Hạ, xã Phong Dụ Thượng, xã Quang Minh, xã Tân Hợp, xã Viễn Sơn, xã Xuân Ái, xã Xuân Tầm, xã Yên Hợp, xã Yên Phú, xã Yên Thái. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hoàng Thắng, xã Yên Hưng.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Bình

Huyện Yên Bình có 24 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 22 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Bình: Thị trấn Yên Bình (huyện lỵ), thị trấn Thác Bà, xã Bạch Hà, xã Bảo Ái, xã Cảm Ân, xã Cảm Nhân, xã Đại Đồng, xã Đại Minh, xã Hán Đà, xã Mông Sơn, xã Mỹ Gia, xã Ngọc Chấn, xã Phú Thịnh, xã Phúc An, xã Phúc Ninh, xã Tân Hương, xã Tân Nguyên, xã Thịnh Hưng, xã Vĩnh Kiên, xã Vũ Linh, xã Xuân Lai, xã Xuân Long, xã Yên Bình, xã Yên Thành. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Tích Cốc, xã Văn Lãng.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái