Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Vĩnh Long (update 2021)

Tính đến hiện tại Vĩnh Long có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 107 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Vĩnh Long

Danh sách chi tiết

DS các phường của thành phố Vĩnh Long

Thành phố Vĩnh Long có tất cả 11 phường.

Danh sách phường của thành phố Vĩnh Long: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 8, phường 9, phường Tân Hòa, phường Tân Hội, phường Tân Ngãi, phường Trường An.

DS các phường, xã của thị xã Bình Minh

Thị xã Bình Minh có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Bình Minh: Phường Cái Vồn, phường Đông Thuận, phường Thành Phước, xã Đông Bình, xã Đông Thành, xã Đông Thạnh, xã Mỹ Hòa, xã Thuận An.

DS các thị trấn, xã của huyện Bình Tân

Huyện Bình Tân có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bình Tân: Thị trấn Tân Quới (huyện lỵ), xã Mỹ Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, xã Tân An Thạnh, xã Tân Bình, xã Tân Hưng, xã Tân Lược, xã Tân Thành, xã Thành Lợi, xã Thành Trung. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Thành Đông.

DS các thị trấn, xã của huyện Long Hồ

Huyện Long Hồ có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Long Hồ: Thị trấn Long Hồ (huyện lỵ), xã An Bình, xã Bình Hòa Phước, xã Đồng Phú, xã Hòa Ninh, xã Hòa Phú, xã Lộc Hòa, xã Long An, xã Long Phước, xã Phú Đức, xã Phú Quới, xã Phước Hậu, xã Tân Hạnh, xã Thanh Đức, xã Thạnh Quới.

DS các thị trấn, xã của huyện Mang Thít

Huyện Mang Thít có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mang Thít: Thị trấn Cái Nhum (huyện lỵ), xã An Phước, xã Bình Phước, xã Chánh An, xã Hòa Tịnh, xã Long Mỹ, xã Mỹ An, xã Mỹ Phước, xã Nhơn Phú, xã Tân An Hội, xã Tân Long, xã Tân Long Hội. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Chánh Hội.

DS các thị trấn, xã của huyện Tam Bình

Huyện Tam Bình có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tam Bình: Thị trấn Tam Bình (huyện lỵ), xã Bình Ninh, xã Hậu Lộc, xã Hòa Hiệp, xã Hòa Lộc, xã Hòa Thạnh, xã Loan Mỹ, xã Long Phú, xã Mỹ Lộc, xã Mỹ Thạnh Trung, xã Ngãi Tứ, xã Phú Lộc, xã Phú Thịnh, xã Song Phú, xã Tân Lộc, xã Tân Phú, xã Tường Lộc.

DS các thị trấn, xã của huyện Trà Ôn

Huyện Trà Ôn có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Trà Ôn: Thị trấn Trà Ôn (huyện lỵ), xã Hòa Bình, xã Hựu Thành, xã Lục Sĩ Thành, xã Nhơn Bình, xã Phú Thành, xã Tân Mỹ, xã Thiện Mỹ, xã Thới Hòa, xã Thuận Thới, xã Tích Thiện, xã Trà Côn, xã Vĩnh Xuân, xã Xuân Hiệp.

DS các thị trấn, xã của huyện Vũng Liêm

Huyện Vũng Liêm có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vũng Liêm: Thị trấn Vũng Liêm (huyện lỵ), xã Hiếu Nghĩa, xã Hiếu Nhơn, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Hiếu Thuận, xã Quới An, xã Quới Thiện, xã Tân An Luông, xã Tân Quới Trung, xã Thanh Bình, xã Trung An, xã Trung Chánh, xã Trung Hiệp, xã Trung Hiếu, xã Trung Ngãi, xã Trung Nghĩa, xã Trung Thành, xã Trung Thành Đông, xã Trung Thành Tây.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái