Danh sách phường xã An Giang (update 2022)

Tính đến hiện tại An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 156 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc An Giang

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Long Xuyên

Thành phố Long Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 11 phường, 2 xã.

DS các phường, xã của thành phố Châu Đốc

Thành phố Châu Đốc có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 2 xã.

DS các phường, xã của thị xã Tân Châu

Thị xã Tân Châu có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 9 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện An Phú

Huyện An Phú có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 12 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Phú

Huyện Châu Phú có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 11 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 11 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Chợ Mới

Huyện Chợ Mới có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 16 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Tân

Huyện Phú Tân có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 16 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Thoại Sơn

Huyện Thoại Sơn có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 14 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Tịnh Biên

Huyện Tịnh Biên có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 11 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Tri Tôn

Huyện Tri Tôn có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 12 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái