Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã An Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 156 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc An Giang

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Long Xuyên

Thành phố Long Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 11 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Long Xuyên: Phường Bình Đức, phường Bình Khánh, phường Đông Xuyên, phường Mỹ Bình, phường Mỹ Hòa, phường Mỹ Long, phường Mỹ Phước, phường Mỹ Quý, phường Mỹ Thạnh, phường Mỹ Thới, phường Mỹ Xuyên, xã Mỹ Hòa Hưng, xã Mỹ Khánh.

DS các phường, xã của thành phố Châu Đốc

Thành phố Châu Đốc có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Châu Đốc: Phường Châu Phú A, phường Châu Phú B, phường Núi Sam, phường Vĩnh Mỹ, phường Vĩnh Nguơn, xã Vĩnh Châu, xã Vĩnh Tế.

DS các phường, xã của thị xã Tân Châu

Thị xã Tân Châu có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 9 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Tân Châu: Phường Long Châu, phường Long Hưng, phường Long Phú, phường Long Sơn, phường Long Thạnh, xã Châu Phong, xã Lê Chánh, xã Long An, xã Phú Lộc, xã Phú Vĩnh, xã Tân An, xã Tân Thạnh, xã Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Xương.

DS các thị trấn, xã của huyện An Phú

Huyện An Phú có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện An Phú: Thị trấn An Phú (huyện lỵ), thị trấn Long Bình, xã Đa Phước, xã Khánh An, xã Khánh Bình, xã Nhơn Hội, xã Phú Hội, xã Phú Hữu, xã Phước Hưng, xã Quốc Thái, xã Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hội Đông, xã Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trường.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Phú

Huyện Châu Phú có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Phú: Thị trấn Cái Dầu (huyện lỵ), thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xã Bình Chánh, xã Bình Long, xã Bình Mỹ, xã Bình Phú, xã Bình Thủy, xã Đào Hữu Cảnh, xã Khánh Hòa, xã Mỹ Đức, xã Mỹ Phú, xã Ô Long Vỹ, xã Thạnh Mỹ Tây.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành: Thị trấn An Châu (huyện lỵ), thị trấn Vĩnh Bình, xã An Hòa, xã Bình Hòa, xã Bình Thạnh, xã Cần Đăng, xã Hòa Bình Thạnh, xã Tân Phú, xã Vĩnh An, xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Chợ Mới

Huyện Chợ Mới có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chợ Mới: Thị trấn Chợ Mới (huyện lỵ), thị trấn Mỹ Luông, xã An Thạnh Trung, xã Bình Phước Xuân, xã Hòa An, xã Hòa Bình, xã Hội An, xã Kiến An, xã Kiến Thành, xã Long Điền A, xã Long Điền B, xã Long Giang, xã Long Kiến, xã Mỹ An, xã Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hội Đông, xã Nhơn Mỹ, xã Tấn Mỹ.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Tân

Huyện Phú Tân có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phú Tân: Thị trấn Phú Mỹ (huyện lỵ), thị trấn Chợ Vàm, xã Bình Thạnh Đông, xã Hiệp Xương, xã Hòa Lạc, xã Long Hòa, xã Phú An, xã Phú Bình, xã Phú Hiệp, xã Phú Hưng, xã Phú Lâm, xã Phú Long, xã Phú Thành, xã Phú Thạnh, xã Phú Thọ, xã Phú Xuân, xã Tân Hòa, xã Tân Trung.

DS các thị trấn, xã của huyện Thoại Sơn

Huyện Thoại Sơn có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thoại Sơn: Thị trấn Núi Sập (huyện lỵ), thị trấn Óc Eo, thị trấn Phú Hòa, xã An Bình, xã Bình Thành, xã Định Mỹ, xã Định Thành, xã Mỹ Phú Đông, xã Phú Thuận, xã Tây Phú, xã Thoại Giang, xã Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Phú, xã Vĩnh Trạch, xã Vọng Đông, xã Vọng Thê.

DS các thị trấn, xã của huyện Tịnh Biên

Huyện Tịnh Biên có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tịnh Biên: Thị trấn Tịnh Biên (huyện lỵ), thị trấn Chi Lăng, thị trấn Nhà Bàng, xã An Cư, xã An Hảo, xã An Nông, xã An Phú, xã Nhơn Hưng, xã Núi Voi, xã Tân Lập, xã Tân Lợi, xã Thới Sơn, xã Văn Giáo, xã Vĩnh Trung.

DS các thị trấn, xã của huyện Tri Tôn

Huyện Tri Tôn có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tri Tôn: Thị trấn Tri Tôn (huyện lỵ), thị trấn Ba Chúc, thị trấn Cô Tô, xã An Tức, xã Châu Lăng, xã Lạc Quới, xã Lê Trì, xã Lương An Trà, xã Lương Phi, xã Núi Tô, xã Ô Lâm, xã Tà Đảnh, xã Tân Tuyến, xã Vĩnh Gia, xã Vĩnh Phước.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái