Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Bắc Giang (update 2021)

Tính đến hiện tại Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 209 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Giang

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Bắc Giang

Thành phố Bắc Giang có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 10 phường, 6 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Bắc Giang: Phường Đa Mai, phường Dĩnh Kế, phường Hoàng Văn Thụ, phường Lê Lợi, phường Mỹ Độ, phường Ngô Quyền, phường Thọ Xương, phường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Phú, phường Xương Giang, xã Dĩnh Trì, xã Đồng Sơn, xã Song Khê, xã Song Mai, xã Tân Mỹ, xã Tân Tiến.

DS các thị trấn, xã của huyện Hiệp Hòa

Huyện Hiệp Hòa có 25 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 24 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hiệp Hòa: Thị trấn Thắng (huyện lỵ), xã Bắc Lý, xã Châu Minh, xã Đại Thành, xã Danh Thắng, xã Đoan Bái, xã Đông Lỗ, xã Đồng Tân, xã Hòa Sơn, xã Hoàng An, xã Hoàng Lương, xã Hoàng Thanh, xã Hoàng Vân, xã Hợp Thịnh, xã Hùng Sơn, xã Hương Lâm, xã Lương Phong, xã Mai Đình, xã Mai Trung, xã Ngọc Sơn, xã Quang Minh, xã Thái Sơn, xã Thanh Vân, xã Thường Thắng, xã Xuân Cẩm. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đức Thắng.

DS các thị trấn, xã của huyện Lạng Giang

Huyện Lạng Giang có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lạng Giang: Thị trấn Vôi (huyện lỵ), thị trấn Kép, xã An Hà, xã Đại Lâm, xã Đào Mỹ, xã Dương Đức, xã Hương Lạc, xã Hương Sơn, xã Mỹ Hà, xã Mỹ Thái, xã Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hưng, xã Quang Thịnh, xã Tân Dĩnh, xã Tân Hưng, xã Tân Thanh, xã Thái Đào, xã Tiên Lục, xã Xuân Hương, xã Xương Lâm, xã Yên Mỹ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Phi Mô, xã Tân Thịnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Lục Nam

Huyện Lục Nam có 25 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 24 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lục Nam: Thị trấn Đồi Ngô (huyện lỵ), xã Bắc Lũng, xã Bảo Đài, xã Bảo Sơn, xã Bình Sơn, xã Cẩm Lý, xã Chu Điện, xã Cương Sơn, xã Đan Hội, xã Đông Hưng, xã Đông Phú, xã Huyền Sơn, xã Khám Lạng, xã Lan Mẫu, xã Lục Sơn, xã Nghĩa Phương, xã Phương Sơn, xã Tam Dị, xã Thanh Lâm, xã Tiên Nha, xã Trường Giang, xã Trường Sơn, xã Vô Tranh, xã Vũ Xá, xã Yên Sơn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Lục Nam, xã Tiên Hưng.

DS các thị trấn, xã của huyện Lục Ngạn

Huyện Lục Ngạn có 29 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 28 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lục Ngạn: Thị trấn Chũ (huyện lỵ), xã Biển Động, xã Biên Sơn, xã Cấm Sơn, xã Đèo Gia, xã Đồng Cốc, xã Giáp Sơn, xã Hộ Đáp, xã Hồng Giang, xã Kiên Lao, xã Kiên Thành, xã Kim Sơn, xã Mỹ An, xã Nam Dương, xã Phì Điền, xã Phong Minh, xã Phong Vân, xã Phú Nhuận, xã Phượng Sơn, xã Quý Sơn, xã Sa Lý, xã Sơn Hải, xã Tân Hoa, xã Tân Lập, xã Tân Mộc, xã Tân Quang, xã Tân Sơn, xã Thanh Hải, xã Trù Hựu. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Trung tâm huấn luyện Cấm Sơn, xã Nghĩa Hồ.

DS các thị trấn, xã của huyện Sơn Động

Huyện Sơn Động có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Sơn Động: Thị trấn An Châu (huyện lỵ), thị trấn Tây Yên Tử, xã An Bá, xã An Lạc, xã Cẩm Đàn, xã Đại Sơn, xã Dương Hưu, xã Giáo Liêm, xã Hữu Sản, xã Lệ Viễn, xã Long Sơn, xã Phúc Sơn, xã Thanh Luận, xã Tuấn Đạo, xã Vân Sơn, xã Vĩnh An, xã Yên Định. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Thanh Sơn, xã An Châu, xã An Lập, xã Bồng Am, xã Cấm Sơn, xã Chiên Sơn, xã Phúc Thắng, xã Quế Sơn, xã Thạch Sơn, xã Tuấn Mậu, xã Vĩnh Khương.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Yên

Huyện Tân Yên có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Yên: Thị trấn Cao Thượng (huyện lỵ), thị trấn Nhã Nam, xã An Dương, xã Cao Xá, xã Đại Hóa, xã Hợp Đức, xã Lam Cốt, xã Lan Giới, xã Liên Chung, xã Liên Sơn, xã Ngọc Châu, xã Ngọc Lý, xã Ngọc Thiện, xã Ngọc Vân, xã Phúc Hòa, xã Phúc Sơn, xã Quang Tiến, xã Quế Nham, xã Song Vân, xã Tân Trung, xã Việt Lập, xã Việt Ngọc. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cao Thượng, xã Nhã Nam.

DS các thị trấn, xã của huyện Việt Yên

Huyện Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Việt Yên: Thị trấn Bích Động (huyện lỵ), thị trấn Nếnh, xã Hồng Thái, xã Hương Mai, xã Minh Đức, xã Nghĩa Trung, xã Ninh Sơn, xã Quang Châu, xã Quảng Minh, xã Tăng Tiến, xã Thượng Lan, xã Tiên Sơn, xã Trung Sơn, xã Tự Lạn, xã Vân Hà, xã Vân Trung, xã Việt Tiến. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bích Sơn, xã Hoàng Ninh.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Dũng

Huyện Yên Dũng có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Dũng: Thị trấn Nham Biền (huyện lỵ), thị trấn Tân An, xã Cảnh Thụy, xã Đồng Phúc, xã Đồng Việt, xã Đức Giang, xã Hương Gián, xã Lãng Sơn, xã Lão Hộ, xã Nội Hoàng, xã Quỳnh Sơn, xã Tân Liễu, xã Tiến Dũng, xã Tiền Phong, xã Trí Yên, xã Tư Mại, xã Xuân Phú, xã Yên Lư. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Neo, thị trấn Tân Dân, xã Nham Sơn, xã Tân An, xã Thắng Cương.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Thế

Huyện Yên Thế có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Thế: Thị trấn Phồn Xương (huyện lỵ), thị trấn Bố Hạ, xã An Thượng, xã Canh Nậu, xã Đồng Hưu, xã Đồng Kỳ, xã Đồng Lạc, xã Đông Sơn, xã Đồng Tâm, xã Đồng Tiến, xã Đồng Vương, xã Hồng Kỳ, xã Hương Vĩ, xã Tam Hiệp, xã Tam Tiến, xã Tân Hiệp, xã Tân Sỏi, xã Tiến Thắng, xã Xuân Lương. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Cầu Gồ, xã Bố Hạ.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái