Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Bắc Kạn (update 2021)

Tính đến hiện tại Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 108 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Kạn

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Bắc Kạn

Thành phố Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Bắc Kạn: Phường Đức Xuân, phường Huyền Tụng, phường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phùng Chí Kiên, phường Sông Cầu, phường Xuất Hóa, xã Dương Quang, xã Nông Thượng.

DS các thị trấn, xã của huyện Ba Bể

Huyện Ba Bể có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ba Bể: Thị trấn Chợ Rã (huyện lỵ), xã Bành Trạch, xã Cao Thượng, xã Chu Hương, xã Địa Linh, xã Đồng Phúc, xã Hà Hiệu, xã Hoàng Trĩ, xã Khang Ninh, xã Mỹ Phương, xã Nam Mẫu, xã Phúc Lộc, xã Quảng Khê, xã Thượng Giáo, xã Yến Dương. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Cao Trĩ.

DS các thị trấn, xã của huyện Bạch Thông

Huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bạch Thông: Thị trấn Phủ Thông (huyện lỵ), xã Cẩm Giàng, xã Cao Sơn, xã Đôn Phong, xã Dương Phong, xã Lục Bình, xã Mỹ Thanh, xã Nguyên Phúc, xã Quân Hà, xã Quang Thuận, xã Sỹ Bình, xã Tân Tú, xã Vi Hương, xã Vũ Muộn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hà Vị, xã Phương Linh, xã Quân Bình, xã Sĩ Bình, xã Tân Tiến, xã Tú Trĩ.

DS các thị trấn, xã của huyện Chợ Đồn

Huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chợ Đồn: Thị trấn Bằng Lũng (huyện lỵ), xã Bản Thi, xã Bằng Lãng, xã Bằng Phúc, xã Bình Trung, xã Đại Sảo, xã Đồng Lạc, xã Đồng Thắng, xã Lương Bằng, xã Nam Cường, xã Nghĩa Tá, xã Ngọc Phái, xã Phương Viên, xã Quảng Bạch, xã Tân Lập, xã Xuân Lạc, xã Yên Mỹ, xã Yên Phong, xã Yên Thịnh, xã Yên Thượng. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đông Viên, xã Phong Huân, xã Rã Bản, xã Yên Nhuận.

DS các thị trấn, xã của huyện Chợ Mới

Huyện Chợ Mới có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chợ Mới: Thị trấn Đồng Tâm (huyện lỵ), xã Bình Văn, xã Cao Kỳ, xã Hòa Mục, xã Mai Lạp, xã Như Cố, xã Nông Hạ, xã Quảng Chu, xã Tân Sơn, xã Thanh Mai, xã Thanh Thịnh, xã Thanh Vận, xã Yên Cư, xã Yên Hân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Chợ Mới, xã Nông Thịnh, xã Thanh Bình, xã Yên Đĩnh.

DS các thị trấn, xã của huyện Na Rì

Huyện Na Rì có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Na Rì: Thị trấn Yến Lạc (huyện lỵ), xã Côn Minh, xã Cư Lễ, xã Cường Lợi, xã Đổng Xá, xã Dương Sơn, xã Kim Hỷ, xã Kim Lư, xã Liêm Thủy, xã Lương Thượng, xã Quang Phong, xã Sơn Thành, xã Trần Phú, xã Văn Lang, xã Văn Minh, xã Văn Vũ, xã Xuân Dương. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Ân Tình, xã Hảo Nghĩa, xã Hữu Thác, xã Lam Sơn, xã Lạng San, xã Liêm Thuỷ, xã Lương Hạ, xã Lương Thành, xã Văn Học, xã Vũ Loan.

DS các xã, thị trấn, xã của huyện Ngân Sơn

Huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 xã, 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách xã, thị trấn, xã của huyện Ngân Sơn: Xã Vân Tùng (huyện lỵ), thị trấn Nà Phặc, xã Bằng Vân, xã Cốc Đán, xã Đức Vân, xã Hiệp Lực, xã Thuần Mang, xã Thượng Ân, xã Thượng Quan, xã Trung Hòa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hương Nê, xã Lãng Ngâm, xã Trung Hoà.

DS các xã của huyện Pác Nặm

Huyện Pác Nặm có tất cả 10 xã.

Danh sách xã của huyện Pác Nặm: Xã Bộc Bố (huyện lỵ), xã An Thắng, xã Bằng Thành, xã Cao Tân, xã Cổ Linh, xã Công Bằng, xã Giáo Hiệu, xã Nghiên Loan, xã Nhạn Môn, xã Xuân La.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái