Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Bắc Ninh (update 2021)

Tính đến hiện tại Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 126 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Ninh

Danh sách chi tiết

DS các phường của thành phố Bắc Ninh

Thành phố Bắc Ninh có tất cả 19 phường.

Danh sách phường của thành phố Bắc Ninh: Phường Đại Phúc, phường Đáp Cầu, phường Hạp Lĩnh, phường Hòa Long, phường Khắc Niệm, phường Khúc Xuyên, phường Kim Chân, phường Kinh Bắc, phường Nam Sơn, phường Ninh Xá, phường Phong Khê, phường Suối Hoa, phường Thị Cầu, phường Tiền An, phường Vạn An, phường Vân Dương, phường Vệ An, phường Võ Cường, phường Vũ Ninh.

DS các phường của thị xã Từ Sơn

Thị xã Từ Sơn có tất cả 12 phường.

Danh sách phường của thị xã Từ Sơn: Phường Châu Khê, phường Đình Bảng, phường Đồng Kỵ, phường Đông Ngàn, phường Đồng Nguyên, phường Hương Mạc, phường Phù Chẩn, phường Phù Khê, phường Tam Sơn, phường Tân Hồng, phường Trang Hạ, phường Tương Giang.

DS các thị trấn, xã của huyện Gia Bình

Huyện Gia Bình có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Gia Bình: Thị trấn Gia Bình (huyện lỵ), xã Bình Dương, xã Cao Đức, xã Đại Bái, xã Đại Lai, xã Đông Cứu, xã Giang Sơn, xã Lãng Ngâm, xã Nhân Thắng, xã Quỳnh Phú, xã Song Giang, xã Thái Bảo, xã Vạn Ninh, xã Xuân Lai.

DS các thị trấn, xã của huyện Lương Tài

Huyện Lương Tài có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lương Tài: Thị trấn Thứa (huyện lỵ), xã An Thịnh, xã Bình Định, xã Lai Hạ, xã Lâm Thao, xã Minh Tân, xã Mỹ Hương, xã Phú Hòa, xã Phú Lương, xã Quảng Phú, xã Tân Lãng, xã Trung Chính, xã Trung Kênh, xã Trừng Xá.

DS các thị trấn, xã của huyện Quế Võ

Huyện Quế Võ có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quế Võ: Thị trấn Phố Mới (huyện lỵ), xã Bằng An, xã Bồng Lai, xã Cách Bi, xã Châu Phong, xã Chi Lăng, xã Đại Xuân, xã Đào Viên, xã Đức Long, xã Hán Quảng, xã Mộ Đạo, xã Ngọc Xá, xã Nhân Hòa, xã Phù Lãng, xã Phù Lương, xã Phương Liễu, xã Phượng Mao, xã Quế Tân, xã Việt Hùng, xã Việt Thống, xã Yên Giả.

DS các thị trấn, xã của huyện Thuận Thành

Huyện Thuận Thành có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thuận Thành: Thị trấn Hồ (huyện lỵ), xã An Bình, xã Đại Đồng Thành, xã Đình Tổ, xã Gia Đông, xã Hà Mãn, xã Hoài Thượng, xã Mão Điền, xã Nghĩa Đạo, xã Ngũ Thái, xã Nguyệt Đức, xã Ninh Xá, xã Song Hồ, xã Song Liễu, xã Thanh Khương, xã Trạm Lộ, xã Trí Quả, xã Xuân Lâm.

DS các thị trấn, xã của huyện Tiên Du

Huyện Tiên Du có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tiên Du: Thị trấn Lim (huyện lỵ), xã Cảnh Hưng, xã Đại Đồng, xã Hiên Vân, xã Hoàn Sơn, xã Lạc Vệ, xã Liên Bão, xã Minh Đạo, xã Nội Duệ, xã Phật Tích, xã Phú Lâm, xã Tân Chi, xã Tri Phương, xã Việt Đoàn.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Phong

Huyện Yên Phong có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Phong: Thị trấn Chờ (huyện lỵ), xã Đông Phong, xã Đông Thọ, xã Đông Tiến, xã Dũng Liệt, xã Hòa Tiến, xã Long Châu, xã Tam Đa, xã Tam Giang, xã Thụy Hòa, xã Trung Nghĩa, xã Văn Môn, xã Yên Phụ, xã Yên Trung.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái