Danh sách phường xã Bà Rịa – Vũng Tàu (update 2022)

Tính đến hiện tại Bà Rịa-Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 82 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Bà Rịa

Thành phố Bà Rịa có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 3 xã.

DS các phường, xã của thành phố Vũng Tàu

Thành phố Vũng Tàu có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 16 phường, 1 xã.

DS các phường, xã của thị xã Phú Mỹ

Thị xã Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 5 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Đức

Huyện Châu Đức có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Huyện Côn Đảo

Hiện tại huyện Côn Đảo không có phân chia đơn vị hành chính cấp xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đất Đỏ

Huyện Đất Đỏ có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 6 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Long Điền

Huyện Long Điền có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 5 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Xuyên Mộc

Huyện Xuyên Mộc có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái