Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Bà Rịa – Vũng Tàu (update 2021)

Tính đến hiện tại Bà Rịa-Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 82 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Bà Rịa

Thành phố Bà Rịa có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 3 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Bà Rịa: Phường Kim Dinh, phường Long Hương, phường Long Tâm, phường Long Toàn, phường Phước Hiệp, phường Phước Hưng, phường Phước Nguyên, phường Phước Trung, xã Hòa Long, xã Long Phước, xã Tân Hưng.

DS các phường, xã của thành phố Vũng Tàu

Thành phố Vũng Tàu có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 16 phường, 1 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Vũng Tàu: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 7, phường 8, phường 9, phường 10, phường 11, phường 12, phường Nguyễn An Ninh, phường Rạch Dừa, phường Thắng Nhất, phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam, xã Long Sơn.

DS các phường, xã của thị xã Phú Mỹ

Thị xã Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Phú Mỹ: Phường Hắc Dịch, phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ, phường Phước Hòa, phường Tân Phước, xã Châu Pha, xã Sông Xoài, xã Tân Hải, xã Tân Hòa, xã Tóc Tiên.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Đức

Huyện Châu Đức có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Đức: Thị trấn Ngãi Giao (huyện lỵ), xã Bàu Chinh, xã Bình Ba, xã Bình Giã, xã Bình Trung, xã Cù Bị, xã Đá Bạc, xã Kim Long, xã Láng Lớn, xã Nghĩa Thành, xã Quảng Thành, xã Sơn Bình, xã Suối Nghệ, xã Suối Rao, xã Xà Bang, xã Xuân Sơn.

Huyện Côn Đảo

Hiện tại huyện Côn Đảo không có phân chia đơn vị hành chính cấp xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Đất Đỏ

Huyện Đất Đỏ có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 6 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đất Đỏ: Thị trấn Đất Đỏ (huyện lỵ), thị trấn Phước Hải, xã Láng Dài, xã Lộc An, xã Long Mỹ, xã Long Tân, xã Phước Hội, xã Phước Long Thọ.

DS các thị trấn, xã của huyện Long Điền

Huyện Long Điền có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 5 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Long Điền: Thị trấn Long Điền (huyện lỵ), thị trấn Long Hải, xã An Ngãi, xã An Nhứt, xã Phước Hưng, xã Phước Tỉnh, xã Tam Phước.

DS các thị trấn, xã của huyện Xuyên Mộc

Huyện Xuyên Mộc có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Xuyên Mộc: Thị trấn Phước Bửu (huyện lỵ), xã Bàu Lâm, xã Bình Châu, xã Bông Trang, xã Bưng Riềng, xã Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, xã Hòa Hội, xã Hòa Hưng, xã Phước Tân, xã Phước Thuận, xã Tân Lâm, xã Xuyên Mộc.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái