Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách các huyện của tỉnh Thanh Hóa (update 2021)

Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã, 23 huyện.

Danh sách thành phố, thị xã, huyện của Thanh Hóa: Thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Bá Thước, huyện Cẩm Thủy, huyện Đông Sơn, huyện Hà Trung, huyện Hậu Lộc, huyện Hoằng Hóa, huyện Lang Chánh, huyện Mường Lát, huyện Nga Sơn, huyện Ngọc Lặc, huyện Như Thanh, huyện Như Xuân, huyện Nông Cống, huyện Quan Hóa, huyện Quan Sơn, huyện Quảng Xương, huyện Thạch Thành, huyện Thiệu Hóa, huyện Thọ Xuân, huyện Thường Xuân, huyện Triệu Sơn, huyện Vĩnh Lộc, huyện Yên Định.

Xem thêm:

Bảng danh sách các huyện thị thuộc Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách quận huyện các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái