Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Thanh Hóa (update 2021)

Tính đến hiện tại Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện và 559 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Thanh Hóa

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa có 34 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 30 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Thanh Hóa: Phường An Hưng, phường Ba Đình, phường Điện Biên, phường Đông Cương, phường Đông Hải, phường Đông Hương, phường Đông Lĩnh, phường Đông Sơn, phường Đông Tân, phường Đông Thọ, phường Đông Vệ, phường Hàm Rồng, phường Lam Sơn, phường Long Anh, phường Nam Ngạn, phường Ngọc Trạo, phường Phú Sơn, phường Quảng Cát, phường Quảng Đông, phường Quảng Hưng, phường Quảng Phú, phường Quảng Tâm, phường Quảng Thắng, phường Quảng Thành, phường Quảng Thịnh, phường Tân Sơn, phường Tào Xuyên, phường Thiệu Dương, phường Thiệu Khánh, phường Trường Thi, xã Đông Vinh, xã Hoằng Đại, xã Hoằng Quang, xã Thiệu Vân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Phường An Hoạch, xã Đông Hưng, xã Hoằng Anh, xã Hoằng Long, xã Hoằng Lý.

DS các phường, xã của thành phố Sầm Sơn

Thành phố Sầm Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 8 phường, 3 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Sầm Sơn: Phường Bắc Sơn, phường Quảng Châu, phường Quảng Cư, phường Quảng Thọ, phường Quảng Tiến, phường Quảng Vinh, phường Trung Sơn, phường Trường Sơn, xã Quảng Đại, xã Quảng Hùng, xã Quảng Minh.

DS các phường, xã của thị xã Bỉm Sơn

Thị xã Bỉm Sơn có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 1 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Bỉm Sơn: Phường Ba Đình, phường Bắc Sơn, phường Đông Sơn, phường Lam Sơn, phường Ngọc Trạo, phường Phú Sơn, xã Quang Trung. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hà Lan.

DS các phường, xã của thị xã Nghi Sơn

Thị xã Nghi Sơn có 31 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 16 phường, 15 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Nghi Sơn: Phường Bình Minh, phường Hải An, phường Hải Bình, phường Hải Châu, phường Hải Hòa, phường Hải Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hải Thanh, phường Hải Thượng, phường Mai Lâm, phường Nguyên Bình, phường Ninh Hải, phường Tân Dân, phường Tĩnh Hải, phường Trúc Lâm, phường Xuân Lâm, xã Anh Sơn, xã Các Sơn, xã Định Hải, xã Hải Hà, xã Hải Nhân, xã Hải Yến, xã Nghi Sơn, xã Ngọc Lĩnh, xã Phú Lâm, xã Phú Sơn, xã Tân Trường, xã Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, xã Trường Lâm, xã Tùng Lâm.

DS các thị trấn, xã của huyện Bá Thước

Huyện Bá Thước có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bá Thước: Thị trấn Cành Nàng (huyện lỵ), xã Ái Thượng, xã Ban Công, xã Cổ Lũng, xã Điền Hạ, xã Điền Lư, xã Điền Quang, xã Điền Thượng, xã Điền Trung, xã Hạ Trung, xã Kỳ Tân, xã Lũng Cao, xã Lũng Niêm, xã Lương Ngoại, xã Lương Nội, xã Lương Trung, xã Thành Lâm, xã Thành Sơn, xã Thiết Kế, xã Thiết Ống, xã Văn Nho. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Lâm Xa, xã Tân Lập.

DS các thị trấn, xã của huyện Cẩm Thủy

Huyện Cẩm Thủy có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cẩm Thủy: Thị trấn Phong Sơn (huyện lỵ), xã Cẩm Bình, xã Cẩm Châu, xã Cẩm Giang, xã Cẩm Liên, xã Cẩm Long, xã Cẩm Lương, xã Cẩm Ngọc, xã Cẩm Phú, xã Cẩm Quý, xã Cẩm Tâm, xã Cẩm Tân, xã Cẩm Thạch, xã Cẩm Thành, xã Cẩm Tú, xã Cẩm Vân, xã Cẩm Yên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Cẩm Thủy, xã Cẩm Phong, xã Cẩm Sơn, xã Phúc Do.

DS các thị trấn, xã của huyện Đông Sơn

Huyện Đông Sơn có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Đông Sơn: Thị trấn Rừng Thông (huyện lỵ), xã Đông Hòa, xã Đông Hoàng, xã Đông Khê, xã Đông Minh, xã Đông Nam, xã Đông Ninh, xã Đông Phú, xã Đông Quang, xã Đông Thanh, xã Đông Thịnh, xã Đông Tiến, xã Đông Văn, xã Đông Yên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Đông Anh.

DS các thị trấn, xã của huyện Hà Trung

Huyện Hà Trung có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hà Trung: Thị trấn Hà Trung (huyện lỵ), xã Hà Bắc, xã Hà Bình, xã Hà Châu, xã Hà Đông, xã Hà Giang, xã Hà Hải, xã Hà Lai, xã Hà Lĩnh, xã Hà Long, xã Hà Ngọc, xã Hà Sơn, xã Hà Tân, xã Hà Thái, xã Hà Tiến, xã Hà Vinh, xã Hoạt Giang, xã Lĩnh Toại, xã Yên Dương, xã Yến Sơn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hà Dương, xã Hà Lâm, xã Hà Ninh, xã Hà Phong, xã Hà Phú, xã Hà Thanh, xã Hà Toại, xã Hà Vân, xã Hà Yên.

DS các thị trấn, xã của huyện Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc có 23 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 22 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hậu Lộc: Thị trấn Hậu Lộc (huyện lỵ), xã Cầu Lộc, xã Đa Lộc, xã Đại Lộc, xã Đồng Lộc, xã Hải Lộc, xã Hoa Lộc, xã Hòa Lộc, xã Hưng Lộc, xã Liên Lộc, xã Lộc Sơn, xã Minh Lộc, xã Mỹ Lộc, xã Ngư Lộc, xã Phong Lộc, xã Phú Lộc, xã Quang Lộc, xã Thành Lộc, xã Thuần Lộc, xã Tiến Lộc, xã Triệu Lộc, xã Tuy Lộc, xã Xuân Lộc. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Châu Lộc, xã Lộc Tân, xã Thịnh Lộc, xã Văn Lộc.

DS các thị trấn, xã của huyện Hoằng Hóa

Huyện Hoằng Hóa có 37 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 36 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hoằng Hóa: Thị trấn Bút Sơn (huyện lỵ), xã Hoằng Cát, xã Hoằng Châu, xã Hoằng Đạo, xã Hoằng Đạt, xã Hoằng Đông, xã Hoằng Đồng, xã Hoằng Đức, xã Hoằng Giang, xã Hoằng Hà, xã Hoằng Hải, xã Hoằng Hợp, xã Hoằng Kim, xã Hoằng Lộc, xã Hoằng Lưu, xã Hoằng Ngọc, xã Hoằng Phong, xã Hoằng Phú, xã Hoằng Phụ, xã Hoằng Phượng, xã Hoằng Quý, xã Hoằng Quỳ, xã Hoằng Sơn, xã Hoằng Tân, xã Hoằng Thái, xã Hoằng Thắng, xã Hoằng Thanh, xã Hoằng Thành, xã Hoằng Thịnh, xã Hoằng Tiến, xã Hoằng Trạch, xã Hoằng Trinh, xã Hoằng Trung, xã Hoằng Trường, xã Hoằng Xuân, xã Hoằng Xuyên, xã Hoằng Yến. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hoằng Khánh, xã Hoằng Khê, xã Hoằng Lương, xã Hoằng Minh, xã Hoằng Phúc, xã Hoằng Vinh.

DS các thị trấn, xã của huyện Lang Chánh

Huyện Lang Chánh có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Lang Chánh: Thị trấn Lang Chánh (huyện lỵ), xã Đồng Lương, xã Giao An, xã Giao Thiện, xã Lâm Phú, xã Tam Văn, xã Tân Phúc, xã Trí Nang, xã Yên Khương, xã Yên Thắng. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Quang Hiến.

DS các thị trấn, xã của huyện Mường Lát

Huyện Mường Lát có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mường Lát: Thị trấn Mường Lát (huyện lỵ), xã Mường Chanh, xã Mường Lý, xã Nhi Sơn, xã Pù Nhi, xã Quang Chiểu, xã Tam Chung, xã Trung Lý. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Tén Tằn.

DS các thị trấn, xã của huyện Nga Sơn

Huyện Nga Sơn có 24 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 23 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nga Sơn: Thị trấn Nga Sơn (huyện lỵ), xã Ba Đình, xã Nga An, xã Nga Bạch, xã Nga Điền, xã Nga Giáp, xã Nga Hải, xã Nga Liên, xã Nga Phú, xã Nga Phượng, xã Nga Tân, xã Nga Thạch, xã Nga Thái, xã Nga Thắng, xã Nga Thanh, xã Nga Thành, xã Nga Thiện, xã Nga Thủy, xã Nga Tiến, xã Nga Trung, xã Nga Trường, xã Nga Văn, xã Nga Vịnh, xã Nga Yên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Nga Hưng, xã Nga Lĩnh, xã Nga Mỹ, xã Nga Nhân.

DS các thị trấn, xã của huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc có 21 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 20 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Ngọc Lặc: Thị trấn Ngọc Lặc (huyện lỵ), xã Cao Ngọc, xã Cao Thịnh, xã Đồng Thịnh, xã Kiên Thọ, xã Lam Sơn, xã Lộc Thịnh, xã Minh Sơn, xã Minh Tiến, xã Mỹ Tân, xã Ngọc Liên, xã Ngọc Sơn, xã Ngọc Trung, xã Nguyệt Ấn, xã Phúc Thịnh, xã Phùng Giáo, xã Phùng Minh, xã Quang Trung, xã Thạch Lập, xã Thúy Sơn, xã Vân Am. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Ngọc Khê.

DS các thị trấn, xã của huyện Như Thanh

Huyện Như Thanh có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Như Thanh: Thị trấn Bến Sung (huyện lỵ), xã Cán Khê, xã Hải Long, xã Mậu Lâm, xã Phú Nhuận, xã Phượng Nghi, xã Thanh Kỳ, xã Thanh Tân, xã Xuân Du, xã Xuân Khang, xã Xuân Phúc, xã Xuân Thái, xã Yên Lạc, xã Yên Thọ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hải Vân, xã Phúc Đường, xã Xuân Thọ.

DS các thị trấn, xã của huyện Như Xuân

Huyện Như Xuân có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Như Xuân: Thị trấn Yên Cát (huyện lỵ), xã Bãi Trành, xã Bình Lương, xã Cát Tân, xã Cát Vân, xã Hóa Quỳ, xã Tân Bình, xã Thanh Hòa, xã Thanh Lâm, xã Thanh Phong, xã Thanh Quân, xã Thanh Sơn, xã Thanh Xuân, xã Thượng Ninh, xã Xuân Bình, xã Xuân Hòa. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Xuân Quỳ, xã Yên Lễ.

DS các thị trấn, xã của huyện Nông Cống

Huyện Nông Cống có 29 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 28 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nông Cống: Thị trấn Nông Cống (huyện lỵ), xã Công Chính, xã Công Liêm, xã Hoàng Giang, xã Hoàng Sơn, xã Minh Khôi, xã Minh Nghĩa, xã Tân Khang, xã Tân Phúc, xã Tân Thọ, xã Tế Lợi, xã Tế Nông, xã Tế Thắng, xã Thăng Bình, xã Thăng Long, xã Thăng Thọ, xã Trung Thành, xã Trung Ý, xã Trường Giang, xã Trường Minh, xã Trường Sơn, xã Trường Trung, xã Tượng Lĩnh, xã Tượng Sơn, xã Tượng Văn, xã Vạn Hòa, xã Vạn Thắng, xã Vạn Thiện, xã Yên Mỹ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Công Bình, xã Tế Tân, xã Trung Chính.

DS các thị trấn, xã của huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quan Hóa: Thị trấn Hồi Xuân (huyện lỵ), xã Hiền Chung, xã Hiền Kiệt, xã Nam Động, xã Nam Tiến, xã Nam Xuân, xã Phú Lệ, xã Phú Nghiêm, xã Phú Sơn, xã Phú Thanh, xã Phú Xuân, xã Thành Sơn, xã Thiên Phủ, xã Trung Sơn, xã Trung Thành. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Quan Hóa, xã Thanh Xuân, xã Xuân Phú.

DS các thị trấn, xã của huyện Quan Sơn

Huyện Quan Sơn có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quan Sơn: Thị trấn Sơn Lư (huyện lỵ), xã Mường Mìn, xã Na Mèo, xã Sơn Điện, xã Sơn Hà, xã Sơn Thủy, xã Tam Lư, xã Tam Thanh, xã Trung Hạ, xã Trung Thượng, xã Trung Tiến, xã Trung Xuân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Quan Sơn, xã Sơn Lư.

DS các thị trấn, xã của huyện Quảng Xương

Huyện Quảng Xương có 26 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 25 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quảng Xương: Thị trấn Tân Phong (huyện lỵ), xã Quảng Bình, xã Quảng Chính, xã Quảng Định, xã Quảng Đức, xã Quảng Giao, xã Quảng Hải, xã Quảng Hòa, xã Quảng Hợp, xã Quảng Khê, xã Quảng Lộc, xã Quảng Long, xã Quảng Lưu, xã Quảng Ngọc, xã Quảng Nham, xã Quảng Nhân, xã Quảng Ninh, xã Quảng Phúc, xã Quảng Thạch, xã Quảng Thái, xã Quảng Trạch, xã Quảng Trung, xã Quảng Trường, xã Quảng Văn, xã Quảng Yên, xã Tiên Trang. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Quảng Lĩnh, xã Quảng Lợi, xã Quảng Phong, xã Quảng Tân, xã Quảng Vọng.

DS các thị trấn, xã của huyện Thạch Thành

Huyện Thạch Thành có 25 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 23 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thạch Thành: Thị trấn Kim Tân (huyện lỵ), thị trấn Vân Du, xã Ngọc Trạo, xã Thạch Bình, xã Thạch Cẩm, xã Thạch Định, xã Thạch Đồng, xã Thạch Lâm, xã Thạch Long, xã Thạch Quảng, xã Thạch Sơn, xã Thạch Tượng, xã Thành An, xã Thành Công, xã Thành Hưng, xã Thành Long, xã Thành Minh, xã Thành Mỹ, xã Thành Tâm, xã Thành Tân, xã Thành Thọ, xã Thành Tiến, xã Thành Trực, xã Thành Vinh, xã Thành Yên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Thạch Tân, xã Thành Kim, xã Thành Vân.

DS các thị trấn, xã của huyện Thiệu Hóa

Huyện Thiệu Hóa có 25 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 24 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thiệu Hóa: Thị trấn Thiệu Hóa (huyện lỵ), xã Minh Tâm, xã Tân Châu, xã Thiệu Chính, xã Thiệu Công, xã Thiệu Duy, xã Thiệu Giang, xã Thiệu Giao, xã Thiệu Hòa, xã Thiệu Hợp, xã Thiệu Long, xã Thiệu Lý, xã Thiệu Ngọc, xã Thiệu Nguyên, xã Thiệu Phú, xã Thiệu Phúc, xã Thiệu Quang, xã Thiệu Thành, xã Thiệu Thịnh, xã Thiệu Tiến, xã Thiệu Toán, xã Thiệu Trung, xã Thiệu Vận, xã Thiệu Viên, xã Thiệu Vũ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Vạn Hà, xã Thiệu Châu, xã Thiệu Đô, xã Thiệu Minh, xã Thiệu Tâm, xã Thiệu Tân.

DS các thị trấn, xã của huyện Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân có 30 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 3 thị trấn, 27 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thọ Xuân: Thị trấn Thọ Xuân (huyện lỵ), thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, xã Bắc Lương, xã Nam Giang, xã Phú Xuân, xã Quảng Phú, xã Tây Hồ, xã Thọ Diên, xã Thọ Hải, xã Thọ Lâm, xã Thọ Lập, xã Thọ Lộc, xã Thọ Xương, xã Thuận Minh, xã Trường Xuân, xã Xuân Bái, xã Xuân Giang, xã Xuân Hòa, xã Xuân Hồng, xã Xuân Hưng, xã Xuân Lai, xã Xuân Lập, xã Xuân Minh, xã Xuân Phong, xã Xuân Phú, xã Xuân Sinh, xã Xuân Thiên, xã Xuân Tín, xã Xuân Trường. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hạnh Phúc, xã Phú Yên, xã Thọ Minh, xã Thọ Nguyên, xã Thọ Thắng, xã Thọ Trường, xã Xuân Châu, xã Xuân Khánh, xã Xuân Lam, xã Xuân Quang, xã Xuân Sơn, xã Xuân Tân, xã Xuân Thắng, xã Xuân Thành, xã Xuân Vinh, xã Xuân Yên.

DS các thị trấn, xã của huyện Thường Xuân

Huyện Thường Xuân có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Thường Xuân: Thị trấn Thường Xuân (huyện lỵ), xã Bát Mọt, xã Luận Khê, xã Luận Thành, xã Lương Sơn, xã Ngọc Phụng, xã Tân Thành, xã Thọ Thanh, xã Vạn Xuân, xã Xuân Cao, xã Xuân Chinh, xã Xuân Dương, xã Xuân Lẹ, xã Xuân Lộc, xã Xuân Thắng, xã Yên Nhân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Xuân Cẩm.

DS các thị trấn, xã của huyện Triệu Sơn

Huyện Triệu Sơn có 34 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 32 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Triệu Sơn: Thị trấn Triệu Sơn (huyện lỵ), thị trấn Nưa, xã An Nông, xã Bình Sơn, xã Dân Lực, xã Dân Lý, xã Dân Quyền, xã Đồng Lợi, xã Đồng Thắng, xã Đồng Tiến, xã Hợp Lý, xã Hợp Thắng, xã Hợp Thành, xã Hợp Tiến, xã Khuyến Nông, xã Minh Sơn, xã Nông Trường, xã Thái Hòa, xã Thọ Bình, xã Thọ Cường, xã Thọ Dân, xã Thọ Ngọc, xã Thọ Phú, xã Thọ Sơn, xã Thọ Tân, xã Thọ Thế, xã Thọ Tiến, xã Thọ Vực, xã Tiến Nông, xã Triệu Thành, xã Vân Sơn, xã Xuân Lộc, xã Xuân Thịnh, xã Xuân Thọ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Minh Châu, xã Minh Dân, xã Tân Ninh.

DS các thị trấn, xã của huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Vĩnh Lộc: Thị trấn Vĩnh Lộc (huyện lỵ), xã Minh Tân, xã Ninh Khang, xã Vĩnh An, xã Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Long, xã Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Quang, xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Yên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Vĩnh Khang, xã Vĩnh Minh, xã Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Thành.

DS các thị trấn, xã của huyện Yên Định

Huyện Yên Định có 26 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 24 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Yên Định: Thị trấn Quán Lào (huyện lỵ), thị trấn Thống Nhất, xã Định Bình, xã Định Công, xã Định Hải, xã Định Hòa, xã Định Hưng, xã Định Liên, xã Định Long, xã Định Tân, xã Định Tăng, xã Định Thành, xã Định Tiến, xã Quý Lộc, xã Yên Hùng, xã Yên Lạc, xã Yên Lâm, xã Yên Ninh, xã Yên Phong, xã Yên Phú, xã Yên Tâm, xã Yên Thái, xã Yên Thịnh, xã Yên Thọ, xã Yên Trung, xã Yên Trường. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Định Tường, xã Yên Bái, xã Yên Giang.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái