Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách các huyện của tỉnh Lạng Sơn (update 2021)

Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó bao gồm 1 thành phố, 10 huyện.

Danh sách thành phố, huyện của Lạng Sơn: Thành phố Lạng Sơn, huyện Bắc Sơn, huyện Bình Gia, huyện Cao Lộc, huyện Chi Lăng, huyện Đình Lập, huyện Hữu Lũng, huyện Lộc Bình, huyện Tràng Định, huyện Văn Lãng, huyện Văn Quan.

Xem thêm:

Bảng danh sách các huyện thị thuộc Lạng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách quận huyện các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái