Danh sách các huyện của tỉnh Trà Vinh (update 2021)

Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 7 huyện.

Danh sách thành phố, thị xã, huyện của Trà Vinh: Thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, huyện Càng Long, huyện Cầu Kè, huyện Cầu Ngang, huyện Châu Thành, huyện Duyên Hải, huyện Tiểu Cần, huyện Trà Cú.

Xem thêm:

Bảng danh sách các huyện thị thuộc Trà Vinh

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách quận huyện các tỉnh thành: 
Để lại đánh giá của bạn
Địa Ốc Thông Thái