Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách các huyện của tỉnh Bắc Kạn (update 2021)

Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó bao gồm 1 thành phố, 7 huyện.

Danh sách thành phố, huyện của Bắc Kạn: Thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể, huyện Bạch Thông, huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Mới, huyện Na Rì, huyện Ngân Sơn, huyện Pác Nặm.

Xem thêm:

Bảng danh sách các huyện thị thuộc Bắc Kạn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách quận huyện các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái