Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách các huyện của tỉnh Quảng Nam (update 2021)

Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã, 15 huyện.

Danh sách thành phố, thị xã, huyện của Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Bắc Trà My, huyện Đại Lộc, huyện Đông Giang, huyện Duy Xuyên, huyện Hiệp Đức, huyện Nam Giang, huyện Nam Trà My, huyện Nông Sơn, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh, huyện Phước Sơn, huyện Quế Sơn, huyện Tây Giang, huyện Thăng Bình, huyện Tiên Phước.

Xem thêm:

Bảng danh sách các huyện thị thuộc Quảng Nam

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách quận huyện các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái