Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách các huyện của tỉnh Tuyên Quang (update 2021)

Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong đó bao gồm 1 thành phố, 6 huyện.

Danh sách thành phố, huyện của Tuyên Quang: Thành phố Tuyên Quang, huyện Chiêm Hóa, huyện Hàm Yên, huyện Lâm Bình, huyện Na Hang, huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn.

Xem thêm:

Bảng danh sách các huyện thị thuộc Tuyên Quang

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách quận huyện các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái