Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Trà Vinh (update 2021)

Tính đến hiện tại Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 106 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Trà Vinh

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 9 phường, 1 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Trà Vinh: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, xã Long Đức.

DS các phường, xã của thị xã Duyên Hải

Thị xã Duyên Hải có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Duyên Hải: Phường 1, phường 2, xã Dân Thành, xã Hiệp Thạnh, xã Long Hữu, xã Long Toàn, xã Trường Long Hòa.

DS các thị trấn, xã của huyện Càng Long

Huyện Càng Long có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Càng Long: Thị trấn Càng Long (huyện lỵ), xã An Trường, xã An Trường A, xã Bình Phú, xã Đại Phúc, xã Đại Phước, xã Đức Mỹ, xã Huyền Hội, xã Mỹ Cẩm, xã Nhị Long, xã Nhị Long Phú, xã Phương Thạnh, xã Tân An, xã Tân Bình.

DS các thị trấn, xã của huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cầu Kè: Thị trấn Cầu Kè (huyện lỵ), xã An Phú Tân, xã Châu Điền, xã Hòa Ân, xã Hòa Tân, xã Ninh Thới, xã Phong Phú, xã Phong Thạnh, xã Tam Ngãi, xã Thạnh Phú, xã Thông Hòa.

DS các thị trấn, xã của huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Cầu Ngang: Thị trấn Cầu Ngang (huyện lỵ), thị trấn Mỹ Long, xã Hiệp Hòa, xã Hiệp Mỹ Đông, xã Hiệp Mỹ Tây, xã Kim Hòa, xã Long Sơn, xã Mỹ Hòa, xã Mỹ Long Bắc, xã Mỹ Long Nam, xã Nhị Trường, xã Thạnh Hòa Sơn, xã Thuận Hòa, xã Trường Thọ, xã Vĩnh Kim.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành: Thị trấn Châu Thành (huyện lỵ), xã Đa Lộc, xã Hòa Lợi, xã Hòa Minh, xã Hòa Thuận, xã Hưng Mỹ, xã Long Hòa, xã Lương Hòa, xã Lương Hòa A, xã Mỹ Chánh, xã Nguyệt Hóa, xã Phước Hảo, xã Song Lộc, xã Thanh Mỹ.

DS các thị trấn, xã của huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 6 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Duyên Hải: Thị trấn Long Thành (huyện lỵ), xã Đôn Châu, xã Đôn Xuân, xã Đông Hải, xã Long Khánh, xã Long Vĩnh, xã Ngũ Lạc.

DS các thị trấn, xã của huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tiểu Cần: Thị trấn Tiểu Cần (huyện lỵ), thị trấn Cầu Quan, xã Hiếu Trung, xã Hiếu Tử, xã Hùng Hòa, xã Long Thới, xã Ngãi Hùng, xã Phú Cần, xã Tân Hòa, xã Tân Hùng, xã Tập Ngãi.

DS các thị trấn, xã của huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Trà Cú: Thị trấn Trà Cú (huyện lỵ), thị trấn Định An, xã An Quảng Hữu, xã Đại An, xã Định An, xã Hàm Giang, xã Hàm Tân, xã Kim Sơn, xã Long Hiệp, xã Lưu Nghiệp Anh, xã Ngãi Xuyên, xã Ngọc Biên, xã Phước Hưng, xã Tân Hiệp, xã Tân Sơn, xã Tập Sơn, xã Thanh Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái