Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Tuyên Quang (update 2021)

Tính đến hiện tại Tuyên Quang có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 138 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Tuyên Quang

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Tuyên Quang

Thành phố Tuyên Quang có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 10 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Tuyên Quang: Phường An Tường, phường Đội Cấn, phường Hưng Thành, phường Minh Xuân, phường Mỹ Lâm, phường Nông Tiến, phường Phan Thiết, phường Tân Hà, phường Tân Quang, phường Ỷ La, xã An Khang, xã Kim Phú, xã Lưỡng Vượng, xã Thái Long, xã Tràng Đà.

DS các thị trấn, xã của huyện Chiêm Hóa

Huyện Chiêm Hóa có 26 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 25 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Chiêm Hóa: Thị trấn Vĩnh Lộc (huyện lỵ), xã Bình Nhân, xã Bình Phú, xã Hà Lang, xã Hòa An, xã Hòa Phú, xã Hùng Mỹ, xã Kiên Đài, xã Kim Bình, xã Linh Phú, xã Minh Quang, xã Ngọc Hội, xã Nhân Lý, xã Phú Bình, xã Phúc Sơn, xã Phúc Thịnh, xã Tân An, xã Tân Mỹ, xã Tân Thịnh, xã Tri Phú, xã Trung Hà, xã Trung Hòa, xã Vinh Quang, xã Xuân Quang, xã Yên Lập, xã Yên Nguyên.

DS các thị trấn, xã của huyện Hàm Yên

Huyện Hàm Yên có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Hàm Yên: Thị trấn Tân Yên (huyện lỵ), xã Bạch Xa, xã Bằng Cốc, xã Bình Xa, xã Đức Ninh, xã Hùng Đức, xã Minh Dân, xã Minh Hương, xã Minh Khương, xã Nhân Mục, xã Phù Lưu, xã Tân Thành, xã Thái Hòa, xã Thái Sơn, xã Thành Long, xã Yên Lâm, xã Yên Phú, xã Yên Thuận.

DS các xã của huyện Lâm Bình

Huyện Lâm Bình có tất cả 8 xã.

Danh sách xã của huyện Lâm Bình: Xã Lăng Can (huyện lỵ), xã Bình An, xã Hồng Quang, xã Khuôn Hà, xã Phúc Yên, xã Thổ Bình, xã Thượng Lâm, xã Xuân Lập.

DS các thị trấn, xã của huyện Na Hang

Huyện Na Hang có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Na Hang: Thị trấn Na Hang (huyện lỵ), xã Côn Lôn, xã Đà Vị, xã Hồng Thái, xã Khâu Tinh, xã Năng Khả, xã Sinh Long, xã Sơn Phú, xã Thanh Tương, xã Thượng Giáp, xã Thượng Nông, xã Yên Hoa.

DS các thị trấn, xã của huyện Sơn Dương

Huyện Sơn Dương có 31 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 30 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Sơn Dương: Thị trấn Sơn Dương (huyện lỵ), xã Bình Yên, xã Cấp Tiến, xã Chi Thiết, xã Đại Phú, xã Đông Lợi, xã Đồng Quý, xã Đông Thọ, xã Hào Phú, xã Hồng Lạc, xã Hợp Hòa, xã Hợp Thành, xã Kháng Nhật, xã Lương Thiện, xã Minh Thanh, xã Ninh Lai, xã Phú Lương, xã Phúc Ứng, xã Quyết Thắng, xã Sơn Nam, xã Tam Đa, xã Tân Thanh, xã Tân Trào, xã Thiện Kế, xã Thương Ấm, xã Trung Yên, xã Trường Sinh, xã Tú Thịnh, xã Văn Phú, xã Vân Sơn, xã Vĩnh Lợi. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Lâm Xuyên, xã Sầm Dương, xã Thanh Phát, xã Thượng Ấm, xã Tuân Lộ.

DS các xã của huyện Yên Sơn

Huyện Yên Sơn có tất cả 28 xã.

Danh sách xã của huyện Yên Sơn: Xã Thắng Quân (huyện lỵ), xã Chân Sơn, xã Chiêu Yên, xã Công Đa, xã Đạo Viện, xã Đội Bình, xã Hoàng Khai, xã Hùng Lợi, xã Kiến Thiết, xã Kim Quan, xã Lang Quán, xã Lực Hành, xã Mỹ Bằng, xã Nhữ Hán, xã Nhữ Khê, xã Phú Thịnh, xã Phúc Ninh, xã Quý Quân, xã Tân Long, xã Tân Tiến, xã Thái Bình, xã Tiến Bộ, xã Trung Minh, xã Trung Môn, xã Trung Sơn, xã Trung Trực, xã Tứ Quận, xã Xuân Vân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Tân Bình, xã Kim Phú, xã Phú Lâm.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái